Sekajätteen koostumus pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen koostumustutkimus.

Tulokset esitetään keskiarvoina ja kiinteistöryhmittäin sekä prosenttiosuuksina että kg/as/a. Sekajätteen koostumus jaotellaan tutkimuksessa 11 kategoriaan ja niiden alaluokkiin. Kategoriat ovat:

 • biojäte
 • paperi
 • kartonki ja pahvi
 • puu
 • muovit
 • lasi
 • metalli
 • tekstiilit ja jalkineet
 • sähkölaitteet ja akut
 • vaaralliset kemikaalit
 • sekalaiset jätteet

2013

Tutkimus tehtiin syksyllä 2012 viidelle eri kiinteistöryhmälle, jotka olivat yhden asunnon kiinteistöt, 2-4 asunnon kiinteistöt, 5-9 asunnon kiinteistöt, 10-20 asunnon kiinteistöt sekä yli 20 asunnon kiinteistöt.

2015 ja 2018

Vuonna 2018 kotitalouksien sekajätteen koostumusta tutkittiin lokakuussa viikon mittaisella seurantajaksolla ja vuonna 2015 kahden viikon mittaisella seurantajaksolla elo-syyskuussa. Kotitaloudet jaettiin tutkimusryhmiin sen mukaan, kuinka monta huoneistoa kiinteistöllä on. Tutkimusryhminä olivat 1 huoneiston, 2 - 4 huoneiston, 5 - 9 huoneiston, 10 - 19 huoneiston ja yli 19 huoneiston kiinteistöt.

Linkit tutkimuksiin:

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.hsy.fi/avoindata
Julkaistu 24.04.2015
Päivitetty 29.03.2019
Lisätietoja
 1. https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=5
 2. https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/Raportit/Paakaupunkiseudun_seka-ja_biojatteen_koostumus_vuonna_2015.pdf
 3. https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun_sekajatteen_koostumus_2018.html
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2013
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Sekajätteen koostumus pääkaupunkiseudulla. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 28.09.2020 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus