Sekajätteen koostumus pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen koostumustutkimus.

Tulokset esitetään keskiarvoina ja kiinteistöryhmittäin sekä prosenttiosuuksina että kg/as/a. Sekajätteen koostumus jaotellaan tutkimuksessa 11 kategoriaan ja niiden alaluokkiin. Kategoriat ovat:

 • biojäte
 • paperi
 • kartonki ja pahvi
 • puu
 • muovit
 • lasi
 • metalli
 • tekstiilit ja jalkineet
 • sähkölaitteet ja akut
 • vaaralliset kemikaalit
 • sekalaiset jätteet

2013

Tutkimus tehtiin syksyllä 2012 viidelle eri kiinteistöryhmälle, jotka olivat yhden asunnon kiinteistöt, 2-4 asunnon kiinteistöt, 5-9 asunnon kiinteistöt, 10-20 asunnon kiinteistöt sekä yli 20 asunnon kiinteistöt.

2015 ja 2018

Vuonna 2018 kotitalouksien sekajätteen koostumusta tutkittiin lokakuussa viikon mittaisella seurantajaksolla ja vuonna 2015 kahden viikon mittaisella seurantajaksolla elo-syyskuussa. Kotitaloudet jaettiin tutkimusryhmiin sen mukaan, kuinka monta huoneistoa kiinteistöllä on. Tutkimusryhminä olivat 1 huoneiston, 2 - 4 huoneiston, 5 - 9 huoneiston, 10 - 19 huoneiston ja yli 19 huoneiston kiinteistöt.

Linkit tutkimuksiin:

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 24.04.2015
Uppdaterad 29.03.2019
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hsy.fi/jatemaarat
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2013
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Sekajätteen koostumus pääkaupunkiseudulla. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 22.10.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus