Aineisto sisältää kiinteistön tasolla tiedot HSY:n huleveden viemäröintialueen laajuudesta.

​Huleveden viemäröintialue perustuu vesihuoltolain 17 a §:n. Huleveden viemäröintialueella sijaitsevan kiinteistön on liityttävä HSY:n hulevesiviemäriverkostoon ja HSY:n on tarjottava kiinteistölle huleveden viemäröinnin palvelut. Aineisto sisältää lisäksi alueet, jotka kuuluvat sekaviemäröinnin piiriin (sekaviemäröintialue) sekä huleveden viemäröintialueen laajennusalueet. Data on vuodelta 2018-2019.

Aineisto on nähtävillä myös HSY:n avoimen datan karttapalvelussa.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Ylläpitäjän verkkosivusto https://www.hsy.fi
Julkaistu 09.03.2020
Lisätietoja
  1. https://kartta.hsy.fi/?zoomLevel=3&coord=25497234.978273768_6677364.6001028465&mapLayers=27+100+rasteri%2c434+100+vh_hulevesiviemaroity_alue%2c435+100+vh_sekaviemarointialue%2c436+100+vh_hva_laajennusalueet&uuid=508752a1-2d1e-4011-a0f7-a96e857fff64&showIntro=false
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: HSY:n huleveden viemäröintialue. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 29.11.2020 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus