Helsingin seudun väkiluku äidinkielen mukaan 1.1.2000 alkaen sekä väestöennuste vuoteen 2035 saakka

Helsingin seudun väkiluku äidinkielen mukaan 1.1.2000 alkaen sekä väestöennuste vuoteen 2030 saakka. Aineisto sisältää tietoja pääkaupunkiseudun kuntien ja kehysalueen väestöennusteesta iän ja äidinkieliryhmän mukaan. Ikärakennetiedot julkaistaan 1-vuotisryhmittäin alle 20-vuotiaista ja 5-vuotisryhmittäin näitä vanhemmista.

Väestötilasto ja -ennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Koko väestön ennuste on Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla sekä Helsingin seudulla laadittu virallinen ennuste. Väestöennuste on laadittu ottaen huomioon väestön ikä- ja sukupuolirakenne sekä syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehitys. Ennusteessa kantaväestöksi on määritelty suomen-, ruotsin- ja saamenkieliset.

Vieraskielinen väestö on jaettu kahdeksaan ryhmään:

  1. Baltian kielet
  2. Venäjä ja muut ent. NL:n alueella puhutut kielet (pl. Baltia)
  3. Länsi-Euroopassa (sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa) puhutut kielet
  4. Itä-Euroopassa puhutut kielet
  5. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maissa puhutut kielet
  6. Muussa Afrikassa puhutut kielet (ml. somali)
  7. Muussa Aasiassa puhutut kielet
  8. Muut kielet tai äidinkieli tuntematon

Alueet

Helsingin seutu käsittää pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä 10 kehyskunnan kehysalueen.

Tietolähde

Helsingin kaupungin tietokeskus, Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikkö, Vantaan kaupungin tietopalvelu, Kauniaisten kaupunki sekä KaupunkitutkimusTA Oy

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.aluesarjat.fi
Lähde Helsingin, Espoon ja Vantaan tilastoyksiköt
Julkaistu 31.01.2011
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tilastoja_1_Vuori.pdf
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2000
Aikasarja päättyy 2035
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin seudun väkiluku äidinkielen mukaan 1.1.2000 alkaen sekä väestöennuste vuoteen 2035 saakka. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot ja alkuperäinen tekijä Helsingin, Espoon ja Vantaan tilastoyksiköt. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 21.10.2020 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus