Den nya Minecraft-stadsmodellen förevisar ett ännu mer detaljerat Helsingfors

Du kan ladda ner modellen här (hri.fi).
En kort videopresentation om modellen finns här.

Om stadsmodellen Minecraft-Helsinki3D+ som publicerades i fjol har utvecklats en ny version där man virtuellt kan ta hela staden i sin besittning. På grund av triangelnätsmodellen som utnyttjats vid planeringen av den uppdaterade spelvärlden finns det utöver byggnader även andra element som hör till staden, som stadens trädbestånd samt kryssningsfartyg. Det är möjligt att utnyttja den mångsidiga spelmiljön även i skolor, till exempel vid undervisning av lokalgeografin.

Minecraft är en populär och öppen spelvärld som passar till alla oavsett åldern. I Minecraft kan man undersöka och redigera kubvärldar där det finns inga gränser med kreativitet. I Minecraft-stadsmodellen för Helsingfors motsvarar längden av kubens kant en meter så enligt sina dimensioner motsvarar Minecraft-Helsinki verklighet så långt som kubvärldens teknologi tillåter.

I det Minecraft-baserade Helsingfors kan man samspela med stadsmiljön

Den första Minecraft-Helsinki3D+ publicerades 2020 och den erbjöd användare en möjlighet att vara ute på äventyr i Helsingfors stadskärna. Den nya modellen erbjuder en ännu mer omfattande och realistisk version om den virtuella Helsingfors där användare har möjlighet att till exempel planera sina egna rutter för kollektivtrafik. Civiltjänstgöraren Pietari Niinimäki för teamet Helsinki3D+, som har skapat den nya Minecraft-Helsinki, berättar att respons om den uppdaterade stadsmodellen har varit positivt.

“Intresset för att skapa den ursprungliga Minecraft-Helsinki var det att stadsmodellen gör det lättare att närma sig stadsmiljön i sin helhet särskilt för yngre personer. Användare har sökt flitigt sina hem och å andra sidan provat på hur stadsmiljön skulle se ut om man tar bort bekanta byggnader där”, säger Niinimäki.

Stadsmodellen Minecraft-Helsinki3D+ lämpar sig väl på undervisning. I stadsmodellen är det möjligt att redigera den bekanta stadsmiljön på ett så fantiserat sätt som möjligt. Spelvärldens många användningsmöjligheter erbjuder ett tillfälle att lära sig till exempel om arkitektur och Helsingfors historia.

“Det är fint att även Minecraft-generationen fås med i världen av stadsmodeller. Jag hoppas att någon får gnistan för studier och arbetskarriär vid fascinerande digitala städer”, säger Jarmo Suomisto, projektchef för Helsinki3D+.

Foto av Minecraft.
I det Minecraft-baserade Helsingfors kan man inspektera bekanta miljöer.

Helsingfors öppna stadsmodeller utnyttjas både i stadens egna tjänster och internationellt

Minecraft-Helsinki har byggts med hjälp av en öppen modell av stadsinformation och är bara ett exempel på användning av stadsmodellen. Den visuellt högklassiga triangelnätsmodellen erbjuder möjlighet att göra olika analyser som att undersöka energianvändning eller trafikens miljöpåverkningar. På detta sätt kan man virtuellt simulera alternativens resultat innan det slutgiltiga beslutsfattandet.

Helsingfors öppna stadsmodeller utnyttjas även utomlands. Jarmo Suomisto är nöjd med den popularitet som de öppna stadsmodellerna har uppnått utanför Finland för man har använt dem speciellt i undervisning och forskning vid europeiska tekniska högskolor. Under de senaste fem åren har Helsingfors 3D-modell laddats ner över 12 000 gånger runt världen.

Den nya Minecraft-stadsmodellen har kodats med en helt ny programvara som baserar helt på 3D-modellen formats genom att fotografera. Programvaran av den ovanligt noggranna modellen har publicerats som en öppen källkod på Helsingfors Github då även andra städer kan skapa en virtuell Minacraft-version på basis av triangelnätsmodellen.

Texten av Milla Palkoaho. Först publicerad i Helsingfors stads nyheter 5.11.2021.