Uutisia datan avaamisen rintamalta – joulukuu 2011

Tämä on kuukausittainen bloggaus jossa kerromme miten datan avaaminen HRI:n puitteissa Helsingin seudulla etenee. Luvassa on tietoa uusimmista datan avauksista sekä työn alla olevista avausprojekteista.

Uusinta dataa tarjolla

Helsingin Seudun Ympäristön (HSY) seudulliset aineistot

HSY teki joulukuun alussa merkittävän avauksen julkaisemalla aiemmin vain virkakäytössä ollutta väestöön ja rakennuksiin liittyvää tilastotietoa avoimena datana.

Rakennusmaavaranto SeutuRAMAVA 2010 tarjoaa kaavavarantotiedot pääkaupunkiseudun lainvoimaisista asemakaavoista.
Rakennustiedotuurukko 2010 puolestaan sisältää ruutukohtaista tietoa pääkaupunkiseudun rakennusten lukumäärästä, kerrosalasta ja käyttötarkoituksesta.
Väestötietoruudukko 2010 sisältää ruutukohtaista tietoa pääkaupunkiseudun väestön lukumäärästä, ikäjakaumasta sekä asumisväljyydestä.

HSY:n Suvi Mikkolan blogikirjoituksesta voi lukea lisää avatuista aineistoista sekä HSY:n odotuksista uusia avauksia koskien.

HSY:n avoimella aineistolla tehtyjä visualisointeja löytyy mm. Pekka Sarkolan tekemänä Google Fusion Tables karttavisualisointina sekä Juuso Parkkisen ja Leo Lahden ylläpitämästä, datavisualisointiin keskittyvästä Louhos-blogista.

Liikenneonnettomuustilastoja vuosikymmenen ajalta

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto on toimittanut vuosina 2000-2010 Helsingissä tapahtuneet liikenneonnettomuudet paikkatietona, lähes 30 000 onnettomuutta luokiteltuna vakavuusasteen ja onnettomuuslajin mukaan.

Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2000-2010

Liikenneonnettomuusaineisto herätti heti julkaisun jälkeen paljon keskustelua ja datasta kiinnostuneet auttoivat mm. konvertoimaan dataa webbikehittäjille paremmin soveltuvaan KML-muotoon (kiitos Lassi Tanille avusta). Aineiston pohjalta nähtiin myös ensimmäiset visualisaatiot kuten Lauri Vanhalan tekemä ja Suomen Kuvalehden verkkosivuilla julkaistu liikenneonnettomuuskartta.

Helsinki alueittain -julkaisun taulukot excel-muodossa

Helsinki alueittain -julkaisua on tuotettu jo vuodesta 1982 alkaen. PDF-kokoomatilastossa on tietoja suur- ja peruspiireittäin väestöstä, asumisesta, työpaikoista, tulo- ja koulutustasosta sekä peruspalveluiden lisäksi myös tietoja kaupallisista palveluista. Kirjassa on lyhyt kuvaus alueen erityispiirteistä ja katsaus alueiden historiaan ja tulevaisuuteen. Julkaisu on tarkoitettu paitsi päättäjille ja suunnittelijoille myös asukkaille ja opiskelijoille.

HRI:ssa on nyt avattu julkaisun taulukoiden ja tilastokuvioiden data Excel-muodossa.

Helsinki alueittain 2011 taulukot

Yrityksiä koskevaa dataa

HRI:ssä on kuvattu neljä yrityksiä kuvaavaa tilastoa, jotka ovat Tilastokeskuksen ylläpitämiä. Talouden suhdannetilannetta kuvaavat hyvin neljännesvuositasoinen “Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten lukumäärä toimialoittain” sekä kuukausittain päivittyvä “Konkurssit alueittain ja toimialoittain”. Molemmat tilastot kattavat kaikki Suomen kunnat.

“Kunnittaisella ja postinumeroalueittaisella toimipaikkalaskureilla” voidaan tarkastella toimipaikkojen lukumääriä alueittain, toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain. Tietokannassa käytetään tarkkaa, yli 1500-luokkaista toimialaluokitusta, josta selviää esimerkiksi, että pääkaupunkiseudulla on vain kaksi jalkineita valmistavaa yritystä.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset
Konkurssit alueittain ja toimialoittain TOL 2008
Kunnittainen toimipaikkalaskuri
Postinumeroittainen toimipaikkalaskuri

Työn alla olevia avauksia

Talous

Talousdatan avaaminen on edennyt ja luvassa on pian ensimmäinen avoimen datan julkaisu Helsingin virastojen menoihin liittyen. Tämän jälkeen edistetään tilinpäätöstietojen avaamista muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa sekä talousarvioiden avaamista. Tavoitteena on myös kerätä palautetta talousdatan käyttäjiltä ja soveltajilta ja luoda uutta käytäntöä talousdatan säännölliseksi julkaisemiseksi avoimena datana pääkaupunkiseudun kunnissa.

Päätöksenteko ja asianhallinta

Työn alla on Ahjo-asiahallintajärjestelmän tietojen avaaminen. Seuraava tapaaminen tähän liittyen on vielä ennen vuodenvaihdetta jolloin selvinnee mm. millä aikataululla saisimme ensimmäisen XML-tiedoston kokeiluun ja mitä mahdollisen rajapinnan teettäminen päätösasiakirjadataan vaatisi.

Liikenne

Joulukuussa avattujen liikenneonnettomuustilastojen lisäksi tavoitteena on saada myös muita, mm. liikennemääriä ja liikenteen sujuvuutta kuvaavia aineistoja auki vuoden 2012 alussa.

Muuta

Tavoitteenamme on heti vuoden 2012 alussa julkaista pääkaupunkiseudun äänestysalueiden aluerajavektorit avoimena datana. Tämä mahdollistaisi mm. äänestystulosten helpomman visualisoinnin karttapohjalle.

Seutukartta-aineiston osalta kuntien lupahyväksyntä on loppusuoralla ja aineisto pitäisi olla pian jakelussa avoimena datana.

Näkymät vuoteen 2012

Pääkaupunkiseudun kuntien datan avaaminen jatkuu vuonna 2012 kasvavalla panostuksella ja uutta dataa on luvassa paljon. Tarkempia tietoja tulevista avauksista sekä vuoden 2012 suunnitelmista on luvassa seuraavassa kuukausibloggauksessa tammikuun lopulla.

Mitä dataa pitäisi avata?

Kerro meille mitää dataa pitäisi avata ja miksi. Tämä onnistuu parhaiten kirjoittamalla kommentti HRI-verkkopalvelun keskustelupalstalle.

Edustatko Helsingin seudulla toimivaa julkisen sektorin tiedon omistajaa tai tuottajaa? Jos haluat edistää organisaatiosi tietovarantojen avaamista niin lue ohjeet HRI:n sivuilta ja ilmoita tietoaineistosi meille. Me otamme yhteyttä ja autamme avaamisessa!

Ville Meloni, Projektipäällikkö, Forum Virium Helsinki
Pekka Vuori, Projektipäällikkö, Helsingin kaupungin tietokeskus