Uimavesien lämpötiladata vuoden 2020 paras data-avaus

HRI-palvelun ohjausryhmä on valinnut vuoden 2020 parhaaksi data-avaukseksi Forum Virium Helsingin avaaman datan veden reaaliaikaisesta lämpötilasta Helsingin uimarannoilla. Kunniamaininnan saavat Espoon talvikunnossapitokaluston toimenpiteet ja HSY:n avaama Helsingin seudun työpaikkaruudukko.

Paljon ihmisiä hiekkarannalla auringonpaisteessa.
Reaaliaikainen IoT-data Helsingin uimarantojen veden lämpötilasta palkittiin vuoden 2020 parhaana data-avauksena. Kuva: Lauri Rotko.

HRI:n ohjausryhmä valitsi helmikuun kokouksessaan vuoden 2020 parhaaksi data-avaukseksi veden reaaliaikaisen lämpötilan Helsingin uimarannoilla. Forum Virium Helsingin yhteistyössä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa avaama Internet of Things (IoT) -data sisältää reaaliaikaista tietoa useiden Helsingin uimarantojen veden lämpötilasta. Dataa on vuoden 2020 alusta saakka.

Ohjausryhmä pitää avausta merkittävänä, koska data on kaupunkilaisten näkökulmasta tarpeellinen ja arkea helpottava niin kesäisin kuin talvisinkin. Myös datan reaaliaikaisuutta sekä uudenlaista keräystapaa, IoT-sensoreita, pidettiin hyvänä ja mielenkiintoisena – aiemmin vain kesäaikaan manuaalisesti mitattua dataa saadaan nyt ympäri vuoden noin puolen tunnin välein. Dataa on tarkasteltu erityisesti kesän aikana hri.fi:n sivuilta ahkerasti, ja Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijat tekivät sen pohjalta viime syksynä kurssitöitä.

Ohjausryhmä antoi lisäksi kunniamaininnat seuraaville data-avauksille:

Espoon talvikunnossapitokaluston toimenpiteet sisältää lumisena talvena erittäin hyödyllistä tietoa katujen aurauksesta sekä liukkauden torjunnasta. Helsingin seudun työpaikkaruudukko puolestaan tarjoaa ruutukohtaista summatietoa työpaikkojen ja toimipaikkojen määrästä Helsingin seudulla. Lisäksi se sisältää tietoa suurimmista toimialoista ja henkilöstömääristä.

Palkinnoksi voittajadatasta kirjoitetaan laaja artikkeli, jossa kerrotaan tarkemmin uimavesien lämpötiladatan tietosisällöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Artikkeli julkaistaan mm. hri.fi:ssa.