Paikkatietomuotoinen tilastodata vuoden 2023 paras data-avaus

HRI-palvelun ohjausryhmä on valinnut vuoden 2023 parhaaksi data-avaukseksi Aluesarjat-tilastotietokannan tiedot paikkatietona. Kunniamaininnat saavat Vantaan pyöräreitit, Kauniaisten koronatilastot sekä Helsingin pääkatuverkon päällysteiden kuntomittaukset.

HRI:n ohjausryhmä valitsi helmikuun kokouksessaan vuoden 2023 parhaaksi data-avaukseksi Helsingin kaupunkitietopalvelujen avamaan Aluesarjat-tilastotietokannan tiedot paikkatietona. Aineisto mahdollistaa Helsingin osa-alueittaisten tilastotietojen käytön avoimen WFS-rajapinnan kautta. Tilastot perustuvat Helsingin seudun aluesarjat -tilastokannassa oleviin tietoihin.

Ohjausryhmä pitää Aluesarjat-tilastojen julkaisemista paikkatietomuodossa merkittävänä, sillä aineisto helpottaa tilastotiedon tarkastelua kartoilla. HRI:lta on toivottu usein ohjeita, miten Aluesarjoissa olevaa tilastotietoa saisi vietyä kartalle, ja nyt tämä mekaaninen työ on tehty valmiiksi helpottamaan datan hyödyntämistä. Data sisältää tällä hetkellä vain Helsingin tilastoja, mutta Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa tullaan selvittämään, voisiko kokonaisuutta laajentaa myös muihiin kaupunkeihin.

Ohjausryhmä antoi lisäksi kunniamaininnat seuraaville data-avauksille:

Vantaan pyöräreitit -aineistoon on koottu 12 erilaista, gpx-muodossa olevaa pyöräilyreittiä Vantaalla. Reiteillä saa tietoa Vantaan luonnosta ja historiasta. Ohjausryhmä pitää avausta käytännönläheisenä ja helppokäyttöisenä datana, josta on hyötyä monille. Vantaan pyöräreitit on ensimmäinen gpx-muotoinen HRI:n kautta avattu data.

Kauniaisten koronatilastot puolestaan sisältävät anonymisoitua tietoa Covid-19-viruksen aiheuttaman koronataudin testimääristä sekä todetuista tartunnoista vuosilta 2020-22. Tilastoja on kerätty tehtyjen virallisten koronatestien määristä ja niiden tuloksista viikko- ja kuukausitasolla summatietona. Ohjausryhmä pitää koronatilastojen julkaisua hyvänä ja disinformaatiota vähentävänä avoimuutena asiaan, joka yhä herättää somekeskustelua.

Kolmannen kunniamaininnan saa Helsingin pääkatuverkon päällysteiden kuntomittaukset.  Kuntomittaukset on tehty ns. palvelutasomittauksina (PTM), joissa mitataan päällysteen urautuneisuus, epätasaisuus ja sivukaltevuus mittausautoon kiinnitettyjen lasereiden tuottamasta etäisyysdatasta ja päällysteen profiilista.

Palkinnoksi voittajadatasta kirjoitetaan laaja artikkeli, jossa kerrotaan tarkemmin Aluesarjat-tilastojen julkaisemisesta paikkatietomuodossa ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista. Artikkeli julkaistaan mm. hri.fi:ssa.

HRI:n ohjausryhmä on valinnut vuoden data-avauksen vuodesta 2016 lähtien. Aikaisempiin vuoden data-avauksiin ja kunniamainintojen saajiin voi tutustua HRI:n sivuilla.