MyHelsinki Open API vuoden 2018 paras data-avaus

HRI-palvelun ohjausryhmä on valinnut vuoden 2018 parhaaksi data-avaukseksi MyHelsinki.fi-palvelun avoimen rajapinnan. Kunniamaininnan saavat HSY:n avaamat Pääkaupunkiseudun ortokuva 2017 ja Auringon säteilyenergian määrä katoilla pääkaupunkiseudulla -data.

MyHelsinki-sovellus
MyHelsinki-sovellus.

HRI:n ohjausryhmä valitsi helmikuun kokouksessaan vuoden 2018 parhaaksi data-avaukseksi MyHelsinki.fi-palvelun avoimen rajapinnan. MyHelsinki Open API on Helsinki Marketingin ylläpitämä avoin rajapinta, joka tarjoaa ajantasaista ja kuratoitua tietoa Helsingin sekä pääkaupunkiseudun paikoista, tapahtumista ja aktiviteeteista. 

Ohjausryhmä pitää avausta merkittävänä sen sisällön laajuuden ja kaupallisen hyödyntämispotentiaalin vuoksi. Huomionarvoista on, että MyHelsinki-palvelu itsessään jo hyödyntää Helsingin tapahtumarajapinnan avointa dataa. Lisäksi palvelusta löytyy jonkin verran kohteita myös muualta pääkaupunkiseudulta. Rajapintaa hyödyntää kaupallisesti ainakin kiinalainen Tencent-yritys WeChat-mobiilisovelluksessaan.

Ohjausryhmä antoi lisäksi kunniamaininnat seuraaville HSY:n tekemille data-avauksille:

Ohjausryhmä pitää hyvänä yhtenäisiä data-avauksia, jotka kattavat koko pääkaupunkiseudun. Ortokuva sai kiitosta mm. sen jatkuvan ylläpidon rutiineista. Aurinkoenergia-aineistossa puolestaan kiiteltiin mm. sen ympäristövaikutuksia.

Palkinnoksi voittajasta kirjoitetaan laaja artikkeli, jossa kerrotaan tarkemmin MyHelsinki.fi-palvelun avoimen rajapinnan rakentamisesta, tietosisällöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Artikkeli julkaistaan kevään aikana mm. hri.fi:ssa.