MyHelsinki Open API poistuu, datan jakelu jatkuu

MyHelsinki Open API ajetaan alas kesäkuuhun 2023 mennessä taloudellisista ja teknologisista syistä. Rajapinnan kautta jaettu avoin data on jatkossakin saatavilla, mutta data tulee hakea kolmesta eri rajapinnasta.

Kuva MyHelsinki Open API -rajapintaa käyttävistä sovelluksista.
Kuva MyHelsinki Open API -rajapintaa hyödyntävistä sovelluksista.

Helsingin kaupungin matkailu ja kohdepalvelut -yksikön ylläpitämä MyHelsinki Open API on tarjonnut ajantasaista tietoa Helsingin ja pääkaupunkiseudun paikoista, tapahtumista sekä aktiviteeteista vuodesta 2018 alkaen. Yritykset ja muut toimijat ovat hyödyntäneet rajapinnan kautta saatavaa avointa dataa mm. sovelluksissaan.

Rajapinnan ylläpidossa ja kehityksessä on havaittu taloudellisia ja teknologisia haasteista, joten rajapinta on päätetty ajaa alas. Rajapinnan poistumisesta huolimatta vastaavaa dataa on jatkossakin tarjolla avoimena datana, mutta data tulee hakea kolmesta eri rajapinnasta. MyHelsinki Open API:n käyttäjät ohjataan hakemaan vastaavaa tietoa suoraan tietokannoista, joissa tiedot ovat ajantasaisia ja joiden rajapinnat ovat yhteensopivia kaupungin yhtenäisen teknisen api-hallintaratkaisun kanssa. Muutoksen johdosta vältetään päällekkäisyyksiä, käytetään julkisia resursseja tehokkaasti ja edistetään saumatonta tiedonkulkua.

Mikäli sovelluksesi hyödyntää MyHelsinki Open APIa, tulee tiedot jatkossa hakea seuraavista rajapinnoista:

Välttääksesi häiriöt oman sovelluksesi toiminnassa, ota tietokantojen omat rajapinnat käyttöösi viimeistään toukokuussa 2023.

Päätöstä MyHelsinki Open API:n alasajosta on avattu tarkemmin matkailu ja kohdepalvelut -yksikön blogissa.