Pääkaupunkiseudun Palvelukartan rajapinnat

Palvelukartta on avoin tiedotuskanava Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien toimipisteistä ja palveluista. Palvelukartta opastaa kuntalaisia löytämään aina ajantasaisimman tiedon kaupungin tarjoamista palveluista ja niiden esteettömyydestä. Palvelukartta näyttää myös reitin palveluun reittioppaan rajapinnan tarjoaman tiedon avulla.

Palvelukartan rajapinnat tarjoavat dataa kartalla näkyvistä toimipisteistä ja palveluista avoimien ohjelmointirajapintojen kautta. Mukana ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten tiedot sekä HSY:n ja osa HUS:n palveluista.

Tiedot ovat saatavilla REST/JSON-, WFS- ja XML-muotoisina.

Lisäksi Palvelukartan karttakäyttöliittymän kautta saa ladattua tietoja KML- ja JSON-muodoissa (ks. työkalukuvake oikeassa alanurkassa). WFS-rajapintaa voi lukea paikkatieto-ohjelmilla.

Rajapintojen kautta pystyy kyselemään tietoa esim. seuraavista asioista:

 • Organisaatiot, jotka järjestävät ja tuottavat palveluja
 • Tietojen kuntarajaus
 • Toimipisteet, joissa palveluja tarjotaan (esim. Rikhardinkadun kirjasto)
 • Palvelut, joita eri toimipisteissä tarjotaan
 • Palveluluokittelu
 • Esteettömyyden parametrit
 • Toimipisteen esteettömyystiedot rakenteellisesti
 • Esteetön joukkoliikennereitti esteettömään toimipisteeseen
 • Kaikki palvelut alueella tai tietyllä etäisyydellä jostain kohteesta, esim. juna-asemasta

REST-rajapinta

REST-rajapinnan osoite: https://www.hel.fi/palvelukarttaws/restpages/ver4.html

WFS-rajapinta

WFS-rajapinnan osoite: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs

Aineisto on myös ladattavissa useissa eri formaateissa, mm.: JSON, KML, GIF, Tiff, GeoTiff, JPEG, PNG, CSV, Esri Shape. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyllä.

Julkaistut tasot:

 • Toimipisterekisteri_yksikot
 • Toimipisterekisteri_palvelut

Toimipisterekisteri_yksiköt-taso sisältää toimipisteessä annetut palvelut (sekä numeeriset tunnisteet että sanalliset kuvaukset).

Service Map Backend API

Sovelluskehittäjille on tarjolla lisäksi avoin rajapinta: https://api.hel.fi/servicemap/v2/

Lisätietoja: http://dev.hel.fi/apis/service-map-backend-api/

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Digitalisaatioyksikkö
Ylläpitäjän verkkosivusto https://dev.hel.fi/
Lähde Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit
Julkaistu 09.06.2011
Päivitetty 18.01.2021
Päivitystiheys
Lisätietoja
 1. https://palvelukartta.hel.fi/fi/
 2. https://palvelukartta.hel.fi/en/
 3. https://palvelukartta.hel.fi/sv/
 4. https://hel.fi/palvelukarttaws/restpages/
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Pääkaupunkiseudun Palvelukartan rajapinnat. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Digitalisaatioyksikkö ja alkuperäinen tekijä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 04.06.2023 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus