Mitä kuuluu, HRI?

Uusi vuosi, vanhojakin kujeita. Myös paljon uutta työn alla ja suunnitteilla. Uutta dataa aukeaa, vanhoja kartutetaan uusilla tiedoilla. Kokeillaan datojen yhteentoimivuutta. Uusi vuosi on tuonut mukanaan myös uusia ihmisiä, yhteistyökuvioita ja mahdollisuuksia.

Lukuisia data-avauksia työn alla ja suunnitteilla

Valokuva.
Kalle Uutela, Hami Kekkonen, Henri Kotkanen, Hanna Niemi-Hugaerts ja Tanja Lahti.

Helsinki Region Infoshare -palvelussa vuosi 2015 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. HRI-palvelu jatkaa toimintaansa entiseen tapaan, mutta on saanut tuekseen uusia avoimen datan eteen töitä tekeviä henkilöitä.

Vuoden alussa on hahmoteltu tulevia toimenpiteitä sekä listaa tavoiteltavista data-avauksista. HRI:n päätehtävänä on tukea ja auttaa pääkaupunkiseudun kaupunkien virastoja data-avauksissa. Projektipäällikkö Tanja Lahti ja suunnittelija Hami Kekkonen jatkavat töitään tuttuun tapaan datojen omistajien eli virastojen ja datojen hyödyntäjien välimaastossa.

Tanja keskittyy erityisesti HRI:n toiminnan suunnitteluun ja toimeenpanoon sekä sidosryhmäyhteistyöhön ja Hami puolestaan data-avauksiin, verkkosivujen ja datakatalogin ylläpitoon sekä viestintään niin sosiaalisessa mediassa kuin muuallakin. Iso osa työajasta kuluu virastojen kanssa käytäviin keskusteluihin sekä esittely- tai suunnittelutilaisuuksiin, joissa käydään läpi virastojen tietovarantoja ja suunnitellaan avaamistoimia.

Avatut tietoaineistot löytyvät hri.fi-sivustolta, jota on tarkoitus kehittää edelleen. Pohdinnassa on muun muassa datahaun monipuolistaminen ja kaupunkien tietovarantojen näkyville tuominen datatoiveiden esittämisen helpottamiseksi. Suunnitteilla on myös luoda näkymä työn alla oleviin data-avauksiin.

Yhteentoimivuudella tehokkuutta ja uusia näkökulmia?

Datojen avaamisen ohella kokeillaan, miten eri tietoaineistoja saisi yhteentoimiviksi ja siten entistä tehokkaampaan käyttöön. Tätä työtä tekee ohjelmointitaitoinen projektisuunnittelija Henri Kotkanen. Tarkoituksena on kokeilla, voisiko esimerkiksi Open Ahjo -rajapinnasta saatavaa päätöksentekodataa rikastaa esimerkiksi kaupungin talous- tai tilastotiedoilla. Henri tekee tiivisti töitä Helsingin kaupungin muiden kumppanikoodareiden kanssa.

Hyödyntäjä voi olla kuka tahansa!

Valokuvassa ihmisiä avoimen datan konttorilla.
Avoimen datan avokonttorissa mm. tapaa muita avoimesta datasta kiinnostuneita, saa apua omiin projekteihinsa ja tutustuu HRI:n ja kaupungin kumppanikoodareiden toimintaan.

HRI edistää myös avattujen datojen hyödyntämistä. Kiinnostuneille on tarjolla muun muassa Avoimen datan avokonttori -tapaamisia, joita HRI järjestää yhdessä mm. kaupungin kumppanikoodareiden sekä tietotekniikka- ja viestintäosaston kollegoiden kanssa joka toinen torstai Lasipalatsilla. Avokonttoriin voi tulla esimerkiksi hakemaan sparrausapua hyödyntämisideoihinsa, tutustumaan HRI:n väkeen ja toimintaan tai toivomaan avattavaa dataa.

Suunnitteilla on myös teemaseminaareja ja hackathoneja eri aihealueiden datoihin liittyen – teemaehdotuksia otetaan mielellään vastaan! Ensimmäinen teemaseminaari järjestetään Lasipalatsissa to 26.2. klo 15-18. Sen aiheena ovat ympäristöön liittyvät datat ja niiden hyödyntäminen.

Hyödyntämisen näkökulmasta yksi potentiaalinen kohderyhmä ovat ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat. HRI levittää heille tietoa avoimen datan mahdollisuuksista sekä kannustaa hyödyntämään dataa eri yhteyksissä. Toinen tärkeä kohderyhmä on kaupunkien työntekijät. Heille tarjotaan mahdollisuus osallistua datojen avaamista tukevaan ja/tai datojen hyödyntämismahdollisuuksia valottavaan koulutukseen.

Dataa auki entistä laajemmalla rintamalla

HRI tekee jatkossakin tiivistä yhteistyötä niin kansallisella kuin kansainväliselläkin kentällä. Merkittävimpiä yhteistyötoimia kansallisella tasolla on kestävän kaupunkikehityksen strategia 6Aika, jossa ovat mukana Suomen suurimmat kaupungit, ns. kuutoskaupungit Helsinki, Es­poo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku.

6Aika-strategian tavoitteena on parantaa kaupunkien palveluja sekä niiden yhteentoimivuutta yli kuntarajojen. Yksi strategian kolmesta painopistealueesta on Avoin data ja rajapinnat. Painopistealueen puitteissa edistetään sekä tietovarantojen avautumista että niiden hyödyntämistä erityisesti liiketoimintatarkoituksessa niin kaupunkien yhteisessä kärkihankkeessa kuin muiden toimijoiden pilottahankkeissakin.

HRI:lle 6Aika tarjoaa mahdollisuuden panostaa haastavampiin, liiketoimintaa vauhdittaviin data-avauksiin sekä tiivistää yritysyhteistyötä mm. kaupunkien yritysverkostojen ja -palveluiden kautta. Helsingissä työhön ovat tarttuneet koordinaattorina toimiva kehityspäällikkö Hanna Niemi-Hugaerts ja hankesuunnittelija Kaarlo (Kalle) Uutela.

Hanna kartoittaa erityisesti liiketoimintapotentiaalisia tietovarantoja ja edesauttaa niiden avautumista standardoitujen rajapintojen kautta sekä edistää hyödyntämistä liiketoiminnassa. Kalle puolestaan on mukana datojen avaustoimissa ja HRI:n jatkokehitystoimissa sekä osallistuu myös datojen hyödyntämistä edistäviin toimiin. Helsingin 6Aika-porukkaan on tarkoitus pian rekrytoida lisäksi yhteisövastaava ja kaksi kumppanikoodaria.

Oletpa sitten datan potentiaalinen avaaja, hyödyntäjä tai muuten vain aiheesta kiinnostunut, tule rohkeasti mukaan rakentamaan yhdessä avointa ja älykästä kaupunkia!