Luo sovellus Datademon rahoituksella

HRI tarjoaa jälleen rahoitusta kehittäjäyhteisön hankkeisiin. Haku Datademon toiselle kierrokselle on käynnissä 11.5. saakka.

Datademon tiistaina 22.4 auenneella toisella kierroksella etsitään demokratiaa edistäviä, avointa dataa hyödyntäviä ideoita. Sovellusten ja visualisointien kehittäjiä tuetaan jakamalla 2 000 euron rahoituspaketteja parhaiden ideoiden toteutukseen. Ideoiden ehdottajat ja asiantuntijaraati pääsevät päättämään julkisten varojen kohdentamisesta kaikille avoimella verkkoalustalla. Hakuaika päättyy sunnuntaina 11.5.

Maaliskuussa päättyneellä ensimmäisellä kierroksella rahoitettiin mm. ehdotukset kansanedustajien tietojen automaattisesta hausta, valtioneuvoston hankerekisterin tietojen avaamisesta ja pääkaupunkiseudun harrastusmahdollisuuksien kokoamisesta yhteen palveluun.

Toisella kierroksella on mahdollista ehdottaa myös pelkkää ideaa, vaikka ehdottajalla ei olisi mahdollisuuksia toteuttaa ehdotustaan itse. Muut datademoilijat voivat jalostaa ideaa, liittyä tiimiin tai vaikkapa muokata sen perusteella kokonaan uuden johdannaisidean. Ideoista voi siis kehittyä varsinaisia ehdotuksia ennen hakuajan päättymistä.

Datademoehdotusten tulee hyödyntää joko pääkaupunkiseudun tai muun Suomen avointa dataa tai julkishallinnon rajapintoja. Toisena vaatimuksena on, että ehdotukset pyrkivät parantamaan kansalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia. Valmiit kaupalliset tuotteet eivät voi osallistua, mutta hyvin menestyvät ehdotukset voivat kehittyä aikanaan kaupallisiksi tuotteiksi.

Joonas Pekkanen selailee viimeisimpiä datademo-hakemuksia. Kuva: Daniel Schildt.

Rahoitus jaetaan osallistuvan budjetin periaattein

“Datademo noudattaa osallistuvan budjetoinnin periaatteita. Hakijat ovat itse mukana arvioimassa ja päättämässä, mitkä hankkeet saavat rahoituksen”, kertoo hankkeen vetäjä Joonas Pekkanen Open Knowledge Finland ry:stä. Avoimuuden hengessä Datademo-hankkeen reaaliaikainen budjetti on myös julkaistu verkossa.

Hankkeen toteutuksesta vastaa avointa tietoa ja demokratiaa edistävä Open Knowledge Finland ry (OKFFI). Rahoittajina ovat HRI sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Rahaa jaetaan vuoden aikana yhteensä 48 000 euroa.

“On hienoa, että HRI ja Sitra näkevät pienissäkin ideoissa suurta potentiaalia ja haluavat tarjota avoimen ja ketterän mahdollisuuden niiden toteuttamiseksi. Julkishallinto on avannut kiihtyvään tahtiin datavarantojaan ja tietojärjestelmiensä rajapintoja, mutta niitä hyödyntävien sovellusten ja visualisaatioiden laatiminen on usein ollut yksittäisten kehittäjien innosta kiinni. Pienetkin niihin liittyvät kustannukset ovat jääneet vapaaehtoisten maksettavaksi”, kuvailee Pekkanen.

Uudenlaisesta kulttuurista kertoo myös se, että rahoitus jaetaan tekijöille ennen tulosten valmistumista. Sovellusten syntyminen ja tulosten raportointi jäävät vertaispaineen varaan. Tämän toivotaan vähentävän tekijöiden riskiä kehitellä ideoitaan, sillä demokratiaa parantavien sovellusten markkinoiden houkuttavuus jää jälkeen esimerkiksi mobiilipelien ansaintamahdollisuuksista.

Tausta

Lisätietoa Datademosta
Datademon verkkosivut ovat osoitteessa datademo.fi. Sivuilta löytyy tarkemmat ohjeet osallistumisesta.

Lue myös Datademoa taustoittava artikkeli.

HRI:n rahoitus tulee EU:n komission myöntämästä palkintorahasta, jonka HRI sai Helsingin kaupungin päätöksentekoon liittyvien data-aineistojen avaamisen johdosta. Sitralla projekti toteutetaan osana Integroidun omahoidon hanketta, joka kuuluu Elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet -teeman Hyvinvointia tiedosta -avainalueeseen.

Open Knowledge Finland -verkoston tarkoitus on edistää tiedon avoimuutta ja avoimen tiedon hyödyntämistä sekä edesauttaa avoimen yhteiskunnan kehittymistä. Suomessa OKFFI on toiminut vuodesta 2011 lähtien ja kuuluu samalla osaksi Britanniasta lähtöisin olevaa ja nykyisin yli 30 maassa toimivaa Open Knowledge Foundationia.

Lisätietoa

Joonas Pekkanen
joonas.pekkanen@okf.fi
Raimo Muurinen
raimo.muurinen@okf.fi