Katsaus Datademo-rahoituksen saaneisiin hankkeisiin

Helsinki Region Infoshare ja Sitra ovat jakaneet Datademo-rahoitusmallissa sovelluskehittäjille nyt yhteensä 16 kappaletta 2 000 euron rahoituspaketteja. HRI:n osuus tästä on 10 * 2 000 euroa. Ennen kolmannen hakukierroksen alkamista on aika luoda katsaus jo toteutettuihin projekteihin – mitä HRI:n jakamalla rahalla on saatu aikaan?

Datademon ensimmäisellä, helmikuussa 2014 alkaneella kierroksella HRI rahoitti viittä hanketta:

Toisella, huhtikuussa 2014 alkaneella kierroksella rahoituksen sai HRI:ltä niin ikään viisi hanketta:

Tuloksista iloa niin kuntalaiselle kuin kehittäjällekin

Helsinki Open Data R Tools.
Esimerkki R-laskentaympäristöön tehdyn helsinki-paketin käytöstä: pääkaupunkiseudun väestötiheys ja koulujen sijainti.

Rahoituksen saaneissa hankkeissa oli mukana sekä suoraan kaupunkilaisen arkea helpottavia palveluita että käteviä työkaluja omien analyysien ja sovellusten tekemiseen. Osa rahoituksen saaneista on jo raportoinut lopputuloksistaan.

Harrastushuone-niminen hanke sai rahoituksen sekä ensimmäisellä että toisella kierroksella. Rahoituksen voimin luotiin Harrastushuoneen beta-versio, jossa voi hakea sekä pääkaupunkiseudun palvelukartalla olevia että käyttäjien käsin palveluun syöttämiä harrastusmahdollisuuksia.

Sovellus, joka tuo Helsingin kaupungin päätöksenteon visuaalisesti ja kiinnostavasti kenen tahansa saataville, otti ensimmäiset kehitysaskeleensa Datademon tuella. “Seuraava askel on keksiä ja kehittää tapoja tuoda dataa helposti ja relevantisti niille, joiden elämää se koskettaa”, suunnittelee sovelluksen kehittäjä Sasu Halme ideansa jatkokehitystä.

Urban Filler.
Urban Filler -työkalun demolla pystyy sovittelemaan Myllypurossa sijaitsevaan kortteliin kerrostaloja. Muuttujina kerrosten ja parkkipaikkojen lukumäärät.

Tilastonikkareille kehitettiin Datademon rahoittamana R-laskentaympäristöön helsinki-kirjasto. Kirjasto tuo pääkaupunkiseudun avoimia tietoaineistoja, kuten palvelukartan ja seudullisen tilastorajapinnan datat, R-laskentaympäristöön ja mahdollistaa niiden analyysin, yhdistämisen ja visualisoinnin. “Datademo-rahoituksesta jäi erittäin positiivinen kuva. Aktiivinen keskustelu ja kommentointi oli erittäin hyödyllistä, parantaen kaikkien ehdotusten laatua ja synnyttäen myös uusia ideoita”, kertoo Juuso Parkkinen blogikirjoituksessaan.

Kaupunkisuunnittelijalle Datademon tuella kehiteltiin Urban Filler -niminen täydennysrakentamisen vaihtoehtojen visualisointityökalu. Työkalun kehittäneet Jan Wolski ja Petr Bocharnikov pohtivat blogikirjoituksessaan täydennysrakentamisen haasteita sekä suunnittelevat prototyyppinsä jatkokehitystä.

”Datademo on toiminut mainiona sytykkeenä löytää uudenlaisia toimintatapoja demokratian edistämiseksi. Vaikka kyseessä on ollut mikrorahoitus, on se innostanut monia luomaan uudenlaisia, ketteriä ratkaisumalleja tukea kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista. Jatkossa on tärkeää vahvistaa kehittäjien ja kaupungin työntekijöiden välistä vuoropuhelua, mikä voisi edesauttaa ideoiden jatkojalostamista ja käyttöönottoa”, toteaa HRI:n projektipäällikkö Tanja Lahti Datademon tähänastisista tuloksista.

Kohti kolmatta kierrosta

Datademon kolmas ja viimeinen kierros käynnistyy syyskuussa 2014. Kolmannen kierroksen käynnistymisestä tiedotetaan vielä erikseen myös HRI:n sivuilla. Starttia odotellessasi voit tutustua HRI:n uudistetussa datakatalogissa oleviin datoihin tai jo ennakkoon esittää toiveesi ideassasi tarvittavan datasetin avaamisesta.

Lisätietoja datademoilusta voit kysyä joko HRI:n väeltä (hri [at] hel.fi) tai Datademon vetäjältä Joonas Pekkaselta (joonas.pekkanen [at] okf.fi) Open Knowledge Finland ry:stä.