HRI:n lisenssi vaihtuu

HRI:n aineistojen käyttölupa eli lisenssi vaihtuu 1.2.2015 alkaen. HRI – tietoaineistojen lisenssi – nimeä vaihtuu Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) -lisenssiksi.

Aineistojen käyttöluvan sisältö ei kuitenkaan muutu: voit kopioida, levittää, muokata, yhdistellä sekä muutoin käyttää HRI:ssa julkaistua aineistoa samalla tavoin kuin ennenkin. Aineistoa voi käyttää sekä ei-kaupallisiin että kaupallisiin tarkoituksiin. Aineiston alkuperäiset tekijänoikeustiedot on ilmoitettava siten kuin aineiston metadatatiedoissa on ilmoitettu.

HRI:n kautta tietoaineistojaan avanneille tahoille on lähetetty erikseen asiaan liittyvä tiedustelu.

HRI:ssa on myös aineistoja, jotka on julkaistu jollain muulla kuin HRI – tietoaineistojen lisenssi – nimeä -lisenssillä. Myös jatkossa HRI:ssä voi olla saatavilla aineistoja muulla kuin Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) -lisenssillä. HRI pyrkii kuitenkin yhtenäiseen lisenssikäytäntöön.

Yhtenäinen lisenssi helpottaa aineistojen yhdistelyä

HRI:n toiminnan tavoitteena on alusta alkaen ollut, että julkaistavaan aineistoon myönnetään mahdollisimman laaja käyttöoikeus. Aineistoa tulee voida käyttää niin ei-kaupallisiin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Tavoitteena on ollut myös, että lisenssiehdot ovat linjassa muiden vastaavia avoimen datan palveluja tarjoavien toimijoiden ehtojen kanssa ja saatavilla koneluettavassa muodossa.

HRI on pitänyt tärkeänä myös sitä, että lisenssi on mahdollisimman helppokäyttöinen, ymmärrettävä ja tunnettu käyttäjien keskuudessa. Ideaalitilanteena on pidetty sitä, että käyttöehdoista saadaan luotua alan standardi – tämä olisi sekä datan avaajien että sen käyttäjien kannalta selkeintä.

HRI:n aloittaessa toimintaansa kaikkia näitä odotuksia täyttävää valmista lisenssiä ei kuitenkaan ollut saatavilla, joten HRI:tä varten tehtiin oma lisenssi. Omaa lisenssiä oli kuitenkin tarkoitus käyttää vain väliaikaisesti, kunnes sopiva lisenssi olisi saatavilla.

Kansainvälinen Creative Commons -lisenssi

Creative Commons -lisenssiperhe kattaa erilaisia lisenssejä, joilla aineistojen julkaisija voi myöntää käyttöoikeuden haluamassaan laajuudessa. Lisenssit on tehty helppokäyttöisiksi. Lisensseistä on olemassa yleiskielinen tiivistelmä ja laajempi juridisesti yksityiskohtainen sopimusteksti. Creative Commons -lisenssit on pyritty laatimaan jokaisen maan lainsäädäntöön soveltuviksi. Avoimen datan käytön edistämisen kannalta kansainvälinen sovellettavuus on tärkeää, jotta eri lähteistä, jopa eri maista, peräisin olevan materiaalin yhdisteleminen olisi mahdollisimman helppoa.

Creative Commons -lisenssit on helppo yhdistää julkaistavaan aineistoon myös koneluettavassa muodossa, jolloin samalla lisenssillä julkaistuja aineistoja voi etsiä hakukoneiden avulla. Myös tämä helpottaa aineistojen yhdistelyä. Creative Commons -lisenssien käyttö on yleistynyt maailmanlaajuisesti.

Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssi antaa aineiston käyttäjälle oikeuden kopioida, levittää, muokata, yhdistellä sekä muutoin käyttää lisensoitua aineistoa. Aineistoa voi käyttää sekä ei-kaupallisiin että kaupallisiin tarkoituksiin. Aineiston alkuperäiset tekijänoikeustiedot on ilmoitettava. Uusi Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssi kattaa aiemmista Creative Commons -lisensseistä poiketen myös tietokannat ja soveltuu sen vuoksi erityisen hyvin avoimen datan julkaisuun.

Suomessa julkista hallintoa suositellaan julkaisemaan avointa dataa Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssillä: Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan eli JUHTAn alainen JHS-jaosto on julkaissut asiaa koskevan suosituksen 11.12.2014 (JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa).

Creative Commons -lisenssit on luonut amerikkalainen Creative Commons -järjestö. Järjestö on ei-kaupallinen organisaatio, joka edistää luovuuden ja tiedon jakamista ja käyttöä maksuttomien lakityökalujen avulla. Järjestö laatii lisenssit yhdessä eri maissa, myös Suomessa, toimivien yhteistyökumppanien (affiliate) kanssa. Creative Commons -järjestöstä voit lukea lisää täältä: creativecommons.org/ ja sen toiminnasta Suomessa täältä: creativecommons.fi/.

Aineiston lähdetietojen ilmoittaminen

Avoimen tiedon käyttäjän tulee ilmoittaa alkuperäiset tekijänoikeustiedot eli lähdetiedot siten kuin aineiston metadatatiedoissa on ilmoitettu. HRI:n suositus on, että aineiston metadatatiedot ilmoitetaan seuraavalla tavalla:

Lähde: Aineiston nimi. Aineiston ylläpitäjä ja alkuperäinen tekijä. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta DD.MM.YEAR.

Tai jos aineistossa ei ole lähde-tietoa:

Aineiston nimi. Aineiston ylläpitäjä. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta DD.MM.YEAR.

Esimerkkiviite:

”Lähde: Helsingin ortokuva 1932. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupungin kiinteistövirasto ja alkuperäinen tekijä Puolustusvoimien Tiedustelukeskus. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 25.4.2014 lisenssillä CC BY 4.0.”

Tai jos aineistossa ei olisi lähde-tietoa:

”Lähde: Helsingin ortokuva 1932. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 25.4.2014 lisenssillä CC BY 4.0.”

HRI:n sivuille on tehty kunkin aineiston yhteyteen automaattisesti generoituva lähdeviite, joka luo lähdeviitteet yllä olevan esimerkin mukaisesti. Aineiston soveltaja voi sellaisenaan kopioida sen lähdeviitteeksi sovellukseensa.

Teksti: Kaisa Mäkinen