HRI:ltä ketterää rahaa kehittäjäyhteisön tueksi

Datademo kansalaisyhteiskunnan tukena

Pääkaupunkiseudun kunnat tekevät yhteistyötä tietovarantojensa avaamiseksi yhteisen Helsinki Region Infoshare eli HRI-palvelun avulla. Palvelun yhtenä tavoitteena on julkishallinnon toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen demokratian ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi.

Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi Helsingin kaupungin päätösasiakirjojen ja pääkaupunkiseudun kuntien taloustietojen julkaisemista avoimena datana sovelluskehittäjien ja muiden kiinnostuneiden vapaasti käytettäväksi. Avaamiset ovat poikineet jo muutamia hyviä sovelluksia esimerkiksi päätösasioiden seuraamista helpottamaan.

Avattujen datojen käyttöä edistämään HRI käynnistää 7.2.2014 yhteistyössä Open Knowledge Finland ry:n kanssa Datademo-nimisen rahoitusmallin, jolla kanavoidaan ketterästi rahoitusta kehittäjäyhteisön hankkeisiin. Datademon taustalla on HRI:n kesäkuussa 2013 saama Euroopan komission innovaatiopalkinto.

Datademon kautta jaettava rahoitus on tarkoitettu helpottamaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamisesta kiinnostuneita tahoja kehittämään avointa dataa käyttäviä ratkaisuja kaikkien hyödyksi.

Avoin data, sovellusideat sekä Datademo-rahoitus voivat johtaa avoimempaan yhteiskuntaan.

HRI panostaa datojen käytettävyyteen ja yhteentoimivuuteen

HRI-palvelussa aloitti helmikuun alussa puolipäiväisenä koodarina Jami Pekkanen. Jamin tehtävänä on kokeilla yhdessä kaupunkien asiantuntijoiden ja avoimen datan kehittäjien kanssa, miten mm. Helsingin Open Ahjo -rajapinnan datat saadaan toimimaan yhteen kaupungin eri tilastojen, hallinnollisten alueiden, palvelupisteiden, taloustietojen ja muiden datojen kanssa. Jami toimii myös Datademoon osallistuvien kehittäjien teknisenä tukena.

Tavoitteena on edistää kansalaisyhteiskunnan vahvistamista sovellusten ja muiden lopputuotosten avulla.

Nyt Datademon alkaessa on HRI:ssä avattu jo useita hyödyllisiä datasettejä, joilla pääsee hyvin alkuun. Datojen tekninen käytettävyys ja yhteentoimivuus paranevat entisestään kevään ja loppuvuoden aikana. Kehitysideoita datan käytettävyyteen liittyen ja toiveita uusista data-avauksista otetaan mieluusti vastaan.

Toiveena on, että vuoden 2014 aikana onnistumme yhdessä kehittämään erityisesti julkishallinnon toimintaa kuvaavaa dataa entistä yhteentoimivammaksi ja demonstroimaan, miten tämä voi edistää kansalaisyhteiskunnan vahvistamista sovellusten ja muiden lopputuotosten avulla. Tavoiteena on myös edistää muiden pääkaupunkiseudun kuntien asianhallintajärjestelmien avauksia Helsingin Open Ahjon malliin.

Evästystä Datademoon osallistujille

Datademoon osallistuvilla on varsin vapaat kädet toteuttaa ideoitaan, kunhan lopputuotokset jollain lailla edistävät demokratiaa. Lisäksi vaatimuksena on, että tuotoksissa hyödynnetään Helsinkiä tai laajemmin Helsingin seutua koskevia avoimia datalähteitä, joita löytyy esimerkiksi HRI-verkkopalvelusta.

Tuotokset voivat esimerkiksi helpottaa eri toimijoiden tiedonsaantia ja lisätä ymmärrystä kaupungin päättäjistä, suunnitelmista, päätöksistä tai kaupungin operatiivisesta toiminnasta. Ne voivat myös osaltaan rakentaa kokonaisuutta, joka helpottaa faktoihin perustuvaa vuoropuhelua päättäjien ja kansalaisten välillä julkisen päätöksenteon ja toiminnan osalta. Hyviä esimerkkitoteutuksia ja -ideoita löytyy OKF:n ylläpitämältä avoindemokratia.fi-sivustolta.

Alla on taulukko HRI:n suosittelemista avoimista tietoaineistoista, joita voi hyödyntää demoissa. Lisää avointa dataa lötyy HRI:n datahaulla.

KUVAUS Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen
Kaupungin päätöksenteko, päätösasiat Open Ahjo -rajapinta Päätöksenteko-sivut Päätöksenteko-sivut Päätöksenteko-sivut
Helsinkikanava Open Data Kokouslistat Pöytäkirjat ja Esityslistat Kokouslistat
Rakennukset Rakennukset Rakennukset Rakennukset
Rakennusmaavaranto Seudullinen rakennusmaavaranto
Rakennustietoruudukko Seudullinen rakennustietoruudukko
Aluejaot, tiet, vesistöt Seutukartta
Äänestysaluejako Pääkaupunkiseudun äänestysaluejako
Talous Tulot ja menot Tulot ja menot Tulot ja menot Tulot ja menot
Investoinnit Talousarvio Investoinnit
Osoitteet Seudullinen osoiteluettelo
Palvelut Pääkaupunkiseudun palvelukartan REST-rajapinta
Tilastotietoa Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokanta
Väestöennusteet Pääkaupunkiseudun väestöennuste
Kaupunkilaisten palautteita Palauterajapinta

Konkreettisia täkyjä datademoiluun

Tutustu OKF:n koostaman avoindemokratia.fi-sivuston esimerkkeihin – löytyykö sieltä hyviä ideoita tai valmista koodia hyödynnettäväksi? Esimerkiksi Päätökset-sovellus on avointa lähdekoodia, samoin Openhelsinki.net:in kehittämiseen voi osallistua kuka tahansa.

Mitä Open Ahjo -rajapinnan päätösdatan analysointi kertoo meille kaupungista? Mitkä asiat käsitellään nopeasti, mitkä junnaavat paikallaan?

Entä mitä Helsingin open.helsinkikanava.fi-valtuustovideorajapinta kertoo meille tiedon, kuvan ja äänen kera kaupunginvaltuutetuista? Onko tällä jatkossa vaikutusta ihmisten äänestyskäyttäytymiseen?

Millainen olisi kuntien talousdataa käyttävä Verokuitti-sovellus?

Lisää esimerkkejä ja keskustelua avoimesta datasta myös www.avoindata.net.

Voit myös lähteä datademoiluun käyttäjälähtöisesti ja miettiä, mitä tarpeita eri käyttäjäryhmillä voi esimerkiksi olla:

  • Kaupunkilainen: Mihin lähiympäristössäni käytetään verovaroja? Miten kaupunginosani tulee kehittymään? Minne muuttaisin? Miten saan ääneni kuuluville?
  • Luottamushenkilö: Millaisia tarpeita eri alueilla on? Miten eri kaupunginosia kehitetään? Mistä erot kulurakenteessa johtuvat?
  • Virkamies: Miten nykyisillä resursseilla voitaisiin tuottaa lisää hyvinvointia? Kohtaavatko kaupunkilaisten tarpeet ja kaupungin palvelut?
  • Toimittaja: Miten kunnallisvaaleissa käy? Mitä vaalituloksesta seuraa eri kaupunginosille? Kuuluuko eri alueiden ääni kaupungin hallinnossa?

Lisätietoja Datademosta ja läpinäkyvämmän kaupungin rakentamisesta

Lisätietoa Datademosta
Datademon verkkosivut ovat osoitteessa datademo.fi. Sivuilta löytyy tarkemmat ohjeet osallistumisesta.

Datademon organisoinnista vastaa Open Knowledge Finland ry: Joonas Pekkanen puh. 050 584 6800, sähköposti joonas.pekkanen@okf.fi (osallistumiseen, rahoitukseen ja valintakriteereihin liittyvät asiat)

Helsinki Region Infosharen puolesta yhteyshenkilöinä ovat projektipäällikkö Tanja Lahti tanja.lahti@hel.fi (erityisesti HRI:hin ja HRI:n datoihin liittyvät sisällölliset, ei-tekniset asiat) sekä koodari Jami Pekkanen jami.pekkanen@gmail.com (tekniset kysymykset koskien HRI:n julkaisemia datasettejä ja rajapintoja).

Esityksiä HRI:stä sekä kaupungin läpinäkyvyyden ja osallistumisen edistämisestä: