Helsinki julkaisee chatbotien koulutusdatan

Helsinki aloittaa chatbotien koulutusdatan avaamisen neuvolabotti Neron koulutusaineistolla.

Chatbotit ovat tekoälyohjelmistoja, joilla pyritään automatisoimaan useimmin kysyttyihin kysymyksiin vastaamista ja laajentamaan asiakaspalveluiden palveluaikoja. Helsingin kaupunki käyttääkin chatboteja useissa eri asiakaspalveluissaan pystyäkseen tarjoamaan nopeammin apua kaupunkilaisten kysymyksiin.

Kuva: Mari Huhtanen

Nyt ensimmäisenä on julkaistu neuvolabotti Neron koulutusdata. Nero-neuvolarobotti on keskusteleva chatbot, joka tarjoaa asiakkaille apua ja vastauksia ympäri vuorokauden, myös asiakaspalvelun ollessa suljettuna. Nerolta voi kysyä esimerkiksi raskauteen, lasten kehitykseen tai vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Neron kanssa voi keskustella Helsingin kaupungin äitiys- ja lastenneuvola -verkkosivuilla.

Nero oppii tunnistamaan asiakkaiden kysymyksiä ja vastaamaan niihin sille opetetun koulutusdatan pohjalta. Koulutusdatana käytetään esimerkkikysymyksiä ja niiden vastauksia sekä vastaustarkkuutta parantavia täsmäsanoja ja synonyymeja.

Chatbotin koulutusdata kerätään kehitysprojektin aikana kaupungin palveluasiantuntijoilta sekä mahdollisten aiempien chatbot-toteutusten osaamistietokannoista, eikä se sisällä mitään henkilötietoja. Koulutusdataa kehitetään jatkuvasti osana chatbotin ylläpitoa, ja tämän myötä chatbot pystyykin ajan myötä vastaamaan yhä useampiin kysymyksiin itsenäisesti. Tästä syystä myös avoimena datana julkaistavaa koulutusdataa tullaan säännöllisesti päivittämään.

Neuvolabotin osaamiskannoista on avoimena datana julkaistu kysymysten aiheet (intents), keskusteluun liittyvät muuttujat / synonyymikirjasto (entities) ja vastaukset (answers). Asiakkaiden chatbotin kanssa käymiä keskusteluja tai mitään muutakaan asiakaskohtaista tietoa ei koskaan julkaista.

Nero-neuvolarobotin vastausten (answers) opetusdata näyttää mm. tältä:

key value 
aloitusviesti Hei, olen NeRo – neuvolan chat-robotti. Olen juuri aloittanut työni ja opin koko ajan lisää. Ymmärrän parhaiten, jos kysyt yhtä asiaa kerrallaan yksinkertaisin lausein.
imetys_tukiryhma Imetystukiryhmien tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja keskustella imetykseen liittyvistä asioista, jotka nousevat äitien tarpeista. Ryhmiin ovat tervetulleita odottavat ja imettävät äidit. Ryhmiä ohjaavat neuvoloiden imetyskouluttajat. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, ja vauvat ovat kunniavieraita. Puolisot ja tukihenkilöt voivat tulla myös ryhmään. Aikataulut löydät alla olevasta linkistä. [https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/neuvola/ryhmat/imetys]
kopa_aloitus Lapsiperheiden kotipalvelu on kotiin annettavaa tilapäistä tukea perheiden erilaisissa muuttuvissa elämäntilanteissa. Palvelun avulla pyritään helpottamaan ja ehkäisemään perheiden pulmia varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on keskustelemalla, ohjaamalla ja yhdessä tekemällä, perheen omia voimavaroja hyödyntäen, edistää perheen arjessa selviytymistä sekä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä. Kotipalvelua haetaan ottamalla yhteyttä sosiaalineuvonnan numeroon, p. 09 310 15454, jonka jälkeen perheen tilanne arvioidaan. Lapsiperheiden kotipalvelu on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus.
lastenneuvola_hikka Hikka on monen vauvan jokapäiväinen vaiva. Se on täysin normaalia eikä se näytä heitä yleensä häiritsevän. Varmaa keinoa hikan lopettamiseksi ei ole keksitty, mutta imetystä tai asennon vaihtamista voi kokeilla.

Neuvolarobotille on siis opetettu eri tapoja kysyä mieltä askarruttavaa asiaa (intents), ja nämä eri tavat kysyä on kytketty yllä olevan taulukon tunnisteeseen (key).

Avattua koulutusdataa voivat hyödyntää esimerkiksi muut saman alan toimijat omassa chatbot-kehitystyössään tai kuka tahansa aiheesta kiinnostunut. Avattua dataa tullaan päivittämään ja täydentämään jatkossa säännöllisesti.

Neuvolabotti Neron koulutusdatan julkaiseminen on ensimmäinen askel; jatkossa Helsinki avaa kaikkien soveltuvien chabotien aineiston. Datat julkaistaan pääkaupunkiseudun yhteisessä avoimen datan palvelussa Helsinki Region Infosharessa.

Teksti: Janne Kantsila, Laura Kerola ja Tuomas Korkalainen, Helsingin kaupunki