Avoin data helpottaa parkkipaikan löytämistä

Varsinkin keskustassa vapaata pysäköintipaikkaa etsiessä saa usein kiertää korttelin jos toisenkin. Kun tiedot maksetuista pysäköintipaikoista saa piakkoin avoimena datana yhden järjestelmän kautta, voidaan parkkipaikkojen perässä tapahtuvaa korttelirallia vähentää ja paikan löytämistä helpottaa erilaisilla sovelluksilla.

Vuosi sitten avoimen datan avokonttorissa ideoitiin, miten yhteen järjestelmään kerätyillä pysäköintimaksutiedoilla saataisiin luotua näkymää kaupungin pysäköinnin kokonaistilanteeseen. Pohdittiin, missä muodossa data olisi hyvä tarjota ja mitä ominaisuustietoja erilaisia palveluja varten tarvitaan. Vuoden aikana suunnitelmista on edetty käytäntöön ja pysäköintitietoja tarjoava rajapinta julkaistaan parin kuukauden sisällä.

Valokuva Helsingin keskustan kadusta, jonka reunoille on pysäköity autoja.
Avoimen datan avulla pysäköintipaikka löytyy vastaisuudessa helpommin. Kuva: Seppo Laakso.

Tulevaa pysäköintirajapintaa esiteltiin toukokuun avoimen datan avokonttorissa kaupunkisuunnittelumessujen yhteydessä. Paikalle saapuneet pysäköintialan yrittäjät, kaupungin työntekijät, opiskelijat ja aiheesta kiinnostuneet kaupunkilaiset keskustelivat uuden avauksen tuomista mahdollisuuksista ja ideoivat, miten dataa voisi edelleen rikastaa.

Reaaliaikaista pysäköintidataa!

Helsingin pysäköinti on digitalisoitunut nopeasti, kertoo rakennusviraston projektipäällikkö Lauri Uski. Vielä vuonna 2013 kynällä ja paperilla hoidetut asiat, kuten pysäköintivirhemaksut, hoidetaan nyt digitaalisesti. Kamera-autojen kuvaamien liikennemerkkien perusteella on lisäksi pilottiluontoisesti digitoitu ja julkaistu avoimena datana tietoja Helsingin keskusta-alueen pysäköintipaikkojen sijainneista sekä liikennemerkeistä.

Muutaman kuukauden sisällä julkaistaan avoimena datana REST-rajapinta uuteen pysäköintijärjestelmään. Rajapinnan kautta pystyy kyselemään reaaliaikaista tietoa tietyllä alueella maksettujen pysäköintien määrästä. Yksityisyydensuojan varmistamiseksi ei pysäköityjen autojen määrästä saa reaaliaikaisesti aivan tarkkaa tietoa, vaan tieto ilmoitetaan väleinä, kuten 0-3 tai 4-10 autoa.

Tietoa pysäköintimaksuista kertyy uuteen järjestelmään useammasta eri lähteestä: digitaalisista pysäköintimaksuautomaateista sekä pysäköinnistä laskuttavien mobiilioperaattorien (kuten EasyPark ja ParkMan) omista järjestelmistä.

Kuvaaja, jossa kerrotaan, mistä kaikkialta dataa kerääntyy. Dataa kerääntyy mm. luonteeltaan pysyvämmästä tiedosta parkkiruutujen sijainnista ja reaaliaikaisesta parkkeeraustilanteesta.
Uuteen pysäköintihubiin kertyy dataa monesta eri lähteestä.

Vaikka uuteen järjestelmään saadaankin kerättyä tietoa monista eri lähteistä, sekään ei tarjoa vielä täydellistä tilannekuvaa Helsingin varatuista pysäköintipaikoista. Helsingissä on vielä useita analogisia pysäköintilippuautomaatteja, joista tieto ei kulkeudu eteenpäin. Lisäksi asukas- ja yrityspysäköinnin tiedot eivät vielä päädy järjestelmään. Myöskään kaupalliset pysäköintihallit eivät anna tarkkoja tietoja vapaista paikoistaan.

Uski kertoo, että tarkimmin katujen käyttöasteen tietoja saa mobiilipysäköinnistä, jossa käyttäjät lopettavat pysäköinnin maksamisen liikkeelle lähtiessään. Pysäköintiautomaatista ostetaan usein varmuuden vuoksi reilusti lisäaikaa, jolloin maksettu paikka saattaa todellisuudessa olla jo vapaa. Uudesta järjestelmästä saataviin pysäköintitietoihin kannattanee siksi suhtautua todennäköisyyksinä löytää vapaa paikka.

Avoin pysäköintidata mahdollistaa parempia palveluja

Pysäköinnistä laskuttavien mobiilioperaattorien (EasyPark ja ParkMan) edustajat ovat tyytyväisiä uuteen järjestelmään. Kummastakin sovelluksesta näkee jo nyt, mistä joku toinen saman sovelluksen käyttäjä on juuri lähtenyt ja mistä voisi siten mahdollisesti löytyä vapaa pysäköintipaikka. Kun kaikkien toimijoiden tiedot yhdistetään, saadaan data kaikkien käyttöön kattavampana ja pystytään paremmin palvelemaan loppukäyttäjiä.

ParkManin edustaja Joakim Nyberg toteaa, että pysäköinnistä kertyvällä datalla pystyy lisäksi tekemään erilaisia analyysejä ja visualisointeja, joista voi olla hyötyä erityisesti kaupungin ulkopuolisille tahoille. EasyParkin Tuomas Liukkonen puolestaan kertoo, että heillä on tarkoituksena opastaa autoilija perille sellaista reittiä, jonka varrelta todennäköisimmin löytää pysäköintipaikan. Myös EasyParkilla dataa käytetään jo nyt analyysien pohjana, jotta pysäköinti olisi entistä vaivattomampaa. “Datalla ei ole itseisarvoa, ellei siitä tehdä tuotetta tai palvelua, joka kiinnostaa käyttäjiä”, toteaa Liukkonen.

Kohti tarkempaa kokonaiskuvaa

Pysäköintirajapinta on jo julkisesti saatavilla, mutta tällä hetkellä (kesäkuu 2017) se ei vielä sisällä dataa. Kunhan rajapinnan kautta aletaan tarjota oikeaa, reaaliaikaista tietoa, sen kuvailutiedot julkaistaan HRI:ssakin.

Pysäköintijärjestelmää ja sen rajapintaa on tarkoitus jatkokehittää vielä julkaisemisen jälkeenkin. Suunnitteilla on tarjota viikon viiveellä yksittäisten pysäköintien aikaleimatiedot. Viikon viive tehdään yksityisyydensuojan vuoksi. Lisäksi tarkoitus on ryhtyä ratkomaan asukas- ja yrityspysäköintitietojen sekä digitaalisten pysäköintikiekkojen välittämien tietojen saamista järjestelmään.

Valokuva esitystilanteesta, jossa tulevaa parkkirajapintaa esitellään ja ihmiset seuraavat esitystä.
Tulevan pysäköintirajapinnan lisäksi kaupunki on julkaissut avoimena datana jo paljon muitakin pysäköintiin liittyviä aineistoja. Eri aineistoja yhdistelemällä saa luotua entistä monipuolisempia autoilua helpottavia sovelluksia. Kuva: Tanja Lahti.

Avokonttorin lopuksi osallistujat pääsivät ideoimaan, miten tuleva pysäköintirajapinta voisi helpottaa keskustassa autoilua. Pystyykö se auttamaan pysäköintikäyttäytymisen mallien hahmottamisessa? Entä tarvitaanko piakkoin saatavilla olevan datan oheen muitakin tietoja?

Tuleva data-avaus on mielenkiintoinen suunnittelunäkökulmastakin. Järjestelmään kertyvän historiadatan perusteella nähdään aiempaa tarkemmin, miten kadunvarsipaikat ovat käytössä. Historiadatasta on mahdollista tehdä myös tarkempia analyyseja varattujen pysäköintipaikkojen määrästä esim. eri viikonpäivinä tai vuorokaudenaikoina ja tähän nojautuen ennustaa vapaan pysäköintipaikan löytymisen todennäköisyyttä vastaavaan aikaan. Mobiilipysäköinnin piirissä on jo yli 70 % pysäköijistä, joten uuteen järjestelmään kertyvä data on tarpeeksi kattavaa erilaisia analyyseja varten.

Yleisöstä nostettiin esiin myös sähköautojen yleistyminen – niiden myötä pysäköintipaikasta tulee myös huoltoasema. Sujuvan pysäköinnin mahdollistamiseksi vastaisuudessa tarvitaan tietoja myös lataamisen kestosta sekä maksutavoista.

Lisää aiheesta

HRI:n kautta on saatavilla avoimena datana jo paljon erilaisia, pysäköintiin ja liikenteeseen liittyviä aineistoja, kuten liikennemäärät, pysäköintivirheet, liikenneonnettomuudet, lumiaurojen sijaintitiedot sekä julkisten alueiden tietyöt. Lisäksi palvelukartan REST-rajapinnan kautta löytyy mm. pysäköintilippuautomaattien sijainnit sekä sähköautojen latauspisteet. Yhdistämällä näitä tietoja kohtapuoleen avattaviin tietoihin varatuista pysäköintipaikoista saadaan luotua jo sangen monipuolisesti autoilijoita palvelevia sovelluksia ja analyysityökaluja.