TrafficSense

Aalto-yliopisto - Publicerad 14.12.2017 - Uppdaterad 26.11.2018
  1. 2018-11-26-112207.587950pa011maindrawerfin.png
  2. 2018-11-26-112207.678462pa011mapsubwaydestfin.png
  3. 2018-11-26-112207.787145pa011editfin.png

TrafficSense är en service- och forskningsplattform utvecklad vid Aalto Universitet. Den lär sig regelbundna rutter och hjälper till med att genomföra dessa resor genom att proaktivt visa relevant information om störningar i kollektivtrafiken och vägtrafiken i realtid. Den relativa användningen av olika transportmedel används för att skapa ett personligt energicertifikat, vilket uppmuntrar miljövänlig rörlighet och kan delas i t.ex. social media. Uppgifterna som samlats av tjänsten är inte öppna, men egen data kan hämtas från den medföljande webbtjänsten.

Öppen data som använts i applikationen

comments powered by Disqus