Find Bike Now

Aavista Oy - Publicerad 4.9.2020 - Uppdaterad 4.9.2020
  1. 2020-09-04-081942.982491findbikenow1.PNG
  2. 2020-09-04-081943.071612findbikenow2.PNG

Välkommen till prognosappen för Helsingfors och Esbo cykelstationer! Du kan hämta prognoser från det beräknade antalet stadscyklar på Helsingfors och Esbo cykelstationer.

Detta är ett experiment som gjorts i samarbete med Helsingfors, Esbo och Aavista Oy. Det beräknade antalet cyklar är baserat på användning sedan juli 2020. Prognosberäkning är baserat på den genomsnittliga användningen för den efterfrågad veckodagen. Snabba förändringar i cykelanvändningen syns kanske inte omedelbart i prognosen.

Programvara använder öppen data från Digitransit.

© Helsinki Region Transport 2020 © Aavista Oy 2020

Öppen data som använts i applikationen

comments powered by Disqus