Vantaan väestö sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 1.1. ja väestöennuste tuleville vuosille. Tuorein ennuste on laadittu elokuussa 2020.

Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennuste perustuu ennustekauden alun väestörakenteeseen iän ja sukupuolen suhteen sekä oletuksiin tulevasta hedelmällisyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehityksestä. Ennustemenetelmästä ja tehdyistä oletuksista löytyy tarkempia tietoja Vantaan väestöennuste 2020 -julkaisusta.

Data och resurser

Mer information

Administratör Vantaan kaupunki / Strategia- ja tutkimusyksikkö
Administratörens webbplats http://www.vantaa.fi/tilastot
Källa Tilastokeskus / Vantaan kaupungin Strategia- ja tutkimusyksikkö
Publicerad 03.06.2010
Uppdaterad 14.09.2020
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/152523_Vaestoennuste_2020.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2010
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Vantaan väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan. The maintainer of the dataset is Vantaan kaupunki / Strategia- ja tutkimusyksikkö and the original author is Tilastokeskus / Vantaan kaupungin Strategia- ja tutkimusyksikkö. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 01.08.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus