Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Vantaan väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan 2001-

Vantaan 15 vuotta täyttänyt väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan vuodesta 2001 alkaen. Aineisto sisältää tietoja 15 vuotta täyttäneen väestön valtionveronalaisista tuloista (euroa) vuoden viimeisenä päivänä. Tiedot perustuvat verohallituksen verotietokannan valtionveronalaisia tuloja koskeviin tietoihin. Valtionveronalaisiksi tuloiksi on katsottu tulot, joiden suuruus on vähintään 2 euroa. Salassapitosäännöksistä johtuen tulotietoa ei esitetä, mikäli se koskee alle viittä henkilöä.

Taulukon loppuun tulostettu 'Muut' sisältää tapaukset, jotka eivät kuulu mihinkään osa-alueeseen tai koordinaatit puuttuvat tai ovat virheelliset.

Tietolähde

Valtionveronalaisia tuloja koskevat tiedot on kerätty Tilastokeskuksen tietokannasta Elinkeinorakenne ja työssäkäynti, johon ne on saatu verohallituksen verotietokannasta.

Tulotiedot

Valtionveronalainen tulo: Kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saatu tulo. Poikkeuksina eräät sosiaaliavustukset, eläkkeet, päivärahat ja korvaukset kuten lapsilisät, asumistuet, toimeentulotuki, kansaneläkkeiden lisäosat, julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apurahat.

Luonnollisten henkilöiden veronalaiset tulot jaetaan ansio- ja pääomatuloihin.

Pääomatuloja ovat mm. vuokratulot, osinkojen pääomatulo-osuus, omaisuuden luovutusvoitto, metsätalouden pääomatulot, yksityisvakuutusetuudet ja tuloveronalaiset korkotulot.

Puhdas pääomatulo saadaan vähentämällä pääomatulosta luonnolliset vähennykset. Verovuoden pääomatulon saadaan, kun puhtaasta pääomatulosta vähennetään korot ja maatalouden tai linkeinotoiminnan tappiot. Verotettava pääomatulo saadaan vähentämällä verovuoden pääomatulosta aikaisempien vuosien pääomatulolajin tappiot.

Jaettavat yritystulot voivat olla pääoma- tai ansiotuloa. Ansio- ja pääomatulo-osuudet lasketaan yrityksen nettovarallisuuden perusteella siten, että 18 prosenttia nettovarallisuudesta on pääomatuloa ja loppu ansiotuloa. Luovutusvoitot ovat kuitenkin aina pääomatuloa.

Jaettavia yritystuloja ovat maatalouden tulot, elinkeinotoiminnan tulot, joita ovat liikkeen- tai ammatin harjoittamisesta saadut puhtaat tulot sekä tulot yhtymästä, joka on yhtymän osakkaan osuus yhtymän tulosta. Yhtymät eivät ole erillisiä verovelvollisia, vaan niiden tulo jaetaan kokonaan osakkaille.

Ansiotuloja ovat mm. palkkatulot, sairasvakuutuksen päivä-, äitiys- ja vanhempainrahat, työttömyysturvaetuudet, lapsen kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki, eläketulot, opintorahat, metsätalouden puhdas tulo ja ansiotulot ulkomailta.

Kun ansiotuloista vähennetään luonnolliset vähennykset saadaan puhdas ansiotulo. Valtionverotuksen verovuoden ansiotulo saadaan vähentämällä puhtaasta ansiotulosta valtionverotuksessa tulosta tehtävät vähennykset.

Valtionverotuksen verotettava ansiotulo saadaan vähentämällä valtionverotuksen verovuoden ansiotulosta aikaisemmilta vuosilta vahvistetut ansiotulolajin tappiot.

Data och resurser

Mer information

Administratör Vantaan kaupunki / Strategia- ja tutkimusyksikkö
Administratörens webbplats http://www.aluesarjat.fi
Källa Tilastokeskus
Publicerad 10.12.2010
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Vantaan väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan 2001- . The maintainer of the dataset is Vantaan kaupunki / Strategia- ja tutkimusyksikkö and the original author is Tilastokeskus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 14.08.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus