Vantaan väestö sisältää tärkeimmät koko kaupunkia ja sen osa-alueita koskevat väestötiedot. Tietoja on muun muassa väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta, äidinkielestä, perheistä, asuntokunnista, muuttoliikkeestä ja ulkomaan kansalaisista. Uudenmaankuntia koskeva aluevertailuosio on mukana vuodenvaihteesta 2013/2014 lähtien.

Alueista, joilla asuu alle sata henkilöä, perhettä tai asuntokuntaa, ei ole tietosuojasyistä julkaistu muita tietoja kuin väestön kokonaismäärä. Nämä kohdat on tauluissa merkitty kahdella pisteellä (..). Samoin on menetelty joissain arkaluontoisissa tiedoissa: jos havaintoja on liian vähän, on kohdat joko merkattu kahdella pisteellä tai yhdistetty muihin luokkiin.

Yksittäinen Excel-tiedosto koostuu vuosiaineistosta, jonka sisältö hieman vaihtelee eri vuosina. Excelissä jokainen tilasto on omalla välilehdellä. Vuoden 2019/2020 aineistosta eteenpäin on muutettu tilastojen päiväystä. Aiemmin tilastot päivättiin vuoden ensimmäiselle päivälle (1.1.), kun ne uusimmissa aineistoissa on päivätty vuoden viimeiselle päivälle (31.12.). Uusin Vantaan väestö -julkaisu pdf-muodossa löytyy lisätietolinkistä.

Data och resurser

Mer information

Administratör Vantaan kaupunki / Strategia- ja tutkimusyksikkö
Administratörens webbplats http://www.vantaa.fi/tilastot
Källa Tilastokeskus
Publicerad 20.06.2013
Uppdaterad 18.11.2021
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/158051_Vantaan_vaesto_2020-2021.pdf
Grupper
Områden
Tidsserien börjar 2009
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Vantaan väestö. The maintainer of the dataset is Vantaan kaupunki / Strategia- ja tutkimusyksikkö and the original author is Tilastokeskus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 02.12.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus