Vantaan perusopetuksen ja lukioiden oppilas- ja opiskelijamäärät kouluittain

Aineisto sisältää perusopetuksen ja lukioiden oppilas- ja opiskelijamäärät kouluittain ja vuosiluokittain 20.9. tilaston mukaan vuodesta 2012 eteenpäin. Peruskoulujen oppilaat sekä lukioiden opiskelijat on tilastoitu suomen- ja ruotsinkielisiin. Aineisto sisältää myös valmistavan opetuksen, erityisen tuen päätöksen saaneiden ja vieraskielisten oppilaiden määrät ja suhteellisen osuuden oppilasmäärästä kaupunkitasoisesti. Vuodesta 2015 lähtien valmistava opetus on eritelty koulukohtaisesti.

Jokaisen vuoden tilastot ovat Excel-tiedostossa omalla välilehdellä.

Data och resurser

Mer information

Administratör Vantaan kaupunki / Perusopetus
Administratörens webbplats http://www.vantaa.fi/#Varhaiskasvatus ja koulutus
Publicerad 09.12.2013
Uppdaterad 19.12.2019
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Områden
Tidsserien börjar 2012
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Vantaan perusopetuksen ja lukioiden oppilas- ja opiskelijamäärät kouluittain. The maintainer of the dataset is Vantaan kaupunki / Perusopetus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 12.04.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus