Resursvyn är inte tillgänglig just nu. Klicka här för att läsa mer...

Ladda ner resurs


Från sammanfattningen av detta dataset

Vantaan ortoilmakuvia eri vuosilta on saatavilla WMS-rajapinnan kautta. Ortokuva on ilmakuvakartta koko Vantaan alueesta. Ortoilmakuva on karttaprojektioon oikaistu ilmakuvamosaiikki,...

Källa: Vantaan ortoilmakuvat

Mer information

Fält Värde
Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK25