Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupunkien ilmastokysely yrityksille

Aineisto sisältää Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupunkien yhdessä toteuttaman yrityskyselytutkimuksen aineiston vuodelta 2021. Aineisto sisältää 91 yrityksen tai muun organisaation vastaukset.

Aineisto on kerätty Webropol-kyselylomakkeella 1.-21.11.2021 osana Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupunkien yhteistä Elinkeinoelämän ja kunnan välinen ilmastoyhteistyö -hanketta. Kyselylomake on nähtävissä tästä linkistä.

Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yritysten näkemyksiä kunnan ja elinkeinoelämän välisestä ilmastoyhteistyöstä. Kyselyllä kartoitettiin erityisesti yritysten toiveita ja odotuksia kunnan suuntaan. Tarkoituksena oli koota tietoa Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupungeille ilmastoyhteistyön kehittämisen pohjaksi.

Aineistosta on poistettu vastaukset, joiden perusteella vastaajat voi tunnistaa. Aineistosta on poistettu avovastaukset organisaatiosta, toimialasta, yrityksen sijaintikunnasta ja paikallisesta yhteistyöstä, sekä viimeinen kysymys yhteystietojen jättämisestä vastauksineen.

Kyselyn tuloksista koottu saavutettava tuloskoonti on luettavissa Vantaan kaupungin verkkosivuilta: linkki tuloskoontiin.

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Vantaan kaupunki / Ympäristökeskus
Administratörens webbplats https://www.vantaa.fi/fi/palveluhakemisto/toimipiste/vantaan-ymparistokeskus#tab-introduction
Publicerad 21.04.2022
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/Yritysten%20ilmastokysely%202021.pdf
  2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/dokumentit/Elinkeinoelaman_ja_kunnan_valinen_ilmastoyhteistyo_kysely.pdf
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupunkien ilmastokysely yrityksille. The maintainer of the dataset is Vantaan kaupunki / Ympäristökeskus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 2023-11-29 02:28:56.008579 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus