Tiedostoissa on omilla välilehdillään Vantaan kaupunginkirjaston palvelutarjontaan liittyviä tilastoja.

Tietojen tilastointi muuttui vuonna 2018. Asiakkaille järjestetyt koulutus- ja muut tapahtumat tilastoitiin, mutta eri tavalla kuin aikaisemmin, joten tilastot ovat eri tiedostossa kuin aiempien vuosien palvelutarjonnan tilastot.

2007-2017

Tilastossa Asiakas- ja pelitietokoneiden käyttö ovat Vantaan kaupunginkirjaston asiakas- ja pelitietokoneiden käyttökertojen lukumäärät toimipaikoittain ja vuosittain vuodesta 2007 lähtien. Asiakastietokoneet on tarkoitettu tiedonhakuun kirjastotietokannasta sekä internetin ja erilaisten ohjelmistojen käyttöön. Pelikoneet on tarkoitettu lasten romppupelien pelaamiseen.

Tilastossa Tietotekniikan perusvalmiuksien ja verkkoasioinnin opastus ovat Vantaan kaupunginkirjaston järjestämien tietotekniikan perusvalmiuksien ja verkkoasioinnin opastustilaisuuksien ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärät vuosittain vuodesta 2007 lähtien. Vuosina 2007–2010 tilastoitiin ryhmien ja kurssien sekä niihin osallistuneiden lukumäärät. Vuosina 2011–2012 tilastoitiin edellisten lisäksi henkilökohtaisten opastuskertojen lukumäärät. Vuosina 2013-2014 tilastoitiin erikseen suomen-, ruotsin-, englannin-, venäjän- ja muunkielisten ryhmien, kurssien ja henkilökohtaisten opastusten sekä niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärät.

Tilastossa Kirjavinkkaus ovat Vantaan kaupunginkirjaston järjestämien kirjavinkkaustapahtumien ja niihin osallistuneiden lukumäärät toimipaikoittain ja vuosittain vuodesta 2007 lähtien.

Tilastossa Nuorten nettipajat ovat Vantaan kaupunginkirjaston järjestämien nuorten nettipajojen ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärät toimipaikoittain ja vuosittain vuodesta 2010 lähtien.

Tilastossa Satutunnit ovat Vantaan kaupunginkirjaston järjestämien suomen- tai ruotsinkielisten ja vieraskielisten satutuntien ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärät toimipaikoittain ja vuosittain vuodesta 2007 lähtien.

Tilastossa Tiedonhaun ja kirjastonkäytön opastus ovat Vantaan kaupunginkirjaston aikuisille, esikoululaisille, koululaisille ja opiskelijoille järjestämien tiedonhaun ja kirjastonkäytön opastustilaisuuksien sekä niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärät toimipaikoittain ja vuosittain vuodesta 2007 lähtien.

Tilastossa Muut yleisötapahtumat ja vierailut ovat Vantaan kaupunginkirjaston järjestämien yleisötapahtumien ja kirjastovierailujen sekä niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärät toimipaikoittain ja vuosittain vuodesta 2007 lähtien. Lukuihin eivät sisälly kirjavinkkaukset, satutunnit, nuorten nettipajat eivätkä kirjastonkäytön, tietotekniikan perusvalmiuksien tai verkkoasioinnin ryhmät, kurssit ja opastukset, joista on omat tilastonsa.

Mikkolan kirjasto lakkautettiin 1.6.2013 ja Katriinan sairaalan potilaskirjasto lakkautettiin 10.9.2014.

2018-2019

Tilastossa Koulutus on Vantaan kaupunginkirjaston asiakkailleen järjestämien koulutustilaisuuksien aihepiirit, lukumäärät, yhteiskestot ja osallistujamäärät toimipaikoittain.

Tilastossa Tapahtumat on Vantaan kaupunginkirjaston järjestämien tapahtumien ja näyttelyiden aihepiirit, kielet, pääjärjestäjät, tilat, lukumäärät ja osallistujamäärät toimipaikoittain.

Data och resurser

Mer information

Administratör Vantaan kaupunki / Kirjasto- ja asukaspalvelut
Administratörens webbplats http://www.vantaa.fi/#Kirjasto
Publicerad 26.02.2014
Uppdaterad 05.05.2020
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Områden
Tidsserien börjar 2007
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Vantaan kaupunginkirjaston palvelut. The maintainer of the dataset is Vantaan kaupunki / Kirjasto- ja asukaspalvelut. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 02.03.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus