Aineisto sisältää Vantaan kaupungin tulot ja menot ko. vuosien tilinpäätösten ja talousarvioiden käyttösuunnitelmien mukaan. Aineisto sisältää itse kaupungin sekä sen liikelaitosten ja rahastojen käyttösuunnitelma- ja toteumatiedot.

Kaikki-välilehdellä näkyy, kuinka tulosyksiköt (sarake B) on kytketty tulosyksikköryhmiin (sarake D), tulosalueisiin (sarake F), toimialoihin (sarake H) ja yrityksiin (sarake J). Lisäksi tällä välilehdellä näkyvät tilien (sarake L) kytkennät eri tiliryhmiin (sarake M). Tietoja voidaan tarkastella tulosyksikkö- ja tilitasolle asti.

Vuodesta 2020 eteenpäin aineisto sisältää vain data välilehden (Kaikki).

Ennen vuotta 2020 Excel sisältää myös välilehdet Toimialoittain ja Yrityksittäin. Toimialoittain-välilehdellä näkyvät pivot-taulukossa tilinpäätökset ja käyttösuunnitelmat toimialoittain. Tietoja voidaan tarkastella tiliryhmittäin. Yrityksittäin-välilehdellä näkyvät pivot-taulukossa tilinpäätökset ja käyttösuunnitelmat yrityksittäin. Tietoja voidaan tarkastella tiliryhmittäin.

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Vantaan kaupunki / Talous ja strategia
Publicerad 06.05.2014
Uppdaterad 27.03.2024
Uppdateringsfrekvens
Kategorier
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2010
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Vantaan kaupungin tulot ja menot. The maintainer of the dataset is Vantaan kaupunki / Talous ja strategia. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 22.04.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus