Enkät om servicens tillgänglighet i Vanda stad

Genom enkäten samlas det in information av invånarna om hur de upplever att stadens tjänster är tillgängliga runtom i staden och hur tjänsternas tillgänglighet kunde förbättras, till exempel genom att det utvecklas olika sätt att sköta ärenden. Med tillgänglighet avses både att e-tjänsterna är lätta att använda och hitta och att det är enkelt att ta sig till servicen (till exempel daghemmet, hälsocentralen, skolan eller lekplatsen).

Data och resurser

Mer information

Administratör Vantaan kaupunki / Talous ja strategia
Publicerad 23.05.2018
Uppdaterad 21.04.2022
Länkar med ytterligare information
  1. https://datastore.hri.fi/Vantaa/vaesto/Palvelujen_saavutettavuuskysely_2022_kysymykset.pdf
  2. https://datastore.hri.fi/Vantaa/vaesto/Palvelujen_saavutettavuuskysely_2018_kysymykset.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Enkät om servicens tillgänglighet i Vanda stad . The maintainer of the dataset is Vantaan kaupunki / Talous ja strategia. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 06.06.2023 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus