Aineisto sisältää Vantaan kaupungin asukasbarometrien vastaukset vuosilta 2018 ja 2020. Vantaan asukasbarometri -kyselytutkimuksilla selvitettiin vantaalaisten tyytyväisyyttä asumiseen, asuinalueisiin, palvelujen saavutettavuuteen ja liikkumiseen. Asukasbarometreilla on selvitetty asukastyytyväisyyttä kaksi kertaa vuosina 2018 ja 2020.

Kyselyt rakentuivat seitsemästä eri osasta: kotitalouden taustatiedot, asuminen ja asuinalueviihtyvyys, asumisen arvot ja vetovoimatekijät, palvelut, liikkuminen, virkistys ja ulkoilu sekä muuttopäätökset ja asumistoiveet. Lisäksi vuoden 2018 asukasbarometrissa kartoitettiin myös asukkaiden näkemystä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Tavoitteena asukasbarometreissa on säilyttää ajallinen vertailukelpoisuus, mutta tarvittaessa kysely voidaan päivittää vastaamaan kaupungin tietotarpeita. Vuoden 2020 asukasbarometriin on lisätty yhdeksän uutta kysymystä ja päivitetty neljän kysymyksen vastausvaihtoehtoja verrattuna vuoden 2018 asukasbarometriin. Lisäksi kyselystä on jätetty ”osallistuminen” -osio tarpeettomana pois, sillä Vantaan kaupunkikulttuurin toimiala toteutti vuonna 2020 erillisen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin keskittyneen osallisuuskyselyn.

Aineistosta on tietosuojasyistä poistettu joitain vastaajien taustatietoja. Lisäksi taustatietojen vastausluokkia on yhdistetty. Aineistojen muuttujien selitteet löytyvät Excel-tiedostojen kolmannelta välilehdeltä. Avovastaukset ovat sijoitettu erikseen toiselle välilehdelle sekoitetussa järjestyksessä suuralueittain ja tyhjät rivit on poistettu. Lisäksi joitain avovastauksia on muokattu tai poistettu kokonaan vastaajan yksityisyydensuojan tai epäasiallisen kielenkäytön vuoksi. Muokatut tai poistetut kohdat ovat merkitty aineistoon.

Vuoden 2020 asukasbarometri

Kysely lähetettiin 2000 täysi-ikäiselle vantaalaiselle. Vuoden 2020 asukasbarometrin otannassa painotettiin vuoden 2018 asukasbarometrin vastausasteiden perusteella nuorempia ikäluokkia. Muutoin otanta oli satunnainen. Vastauksia kerättiin 2.12.2020 – 3.1.2021 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Vuoden 2020 asukasbarometriin saatiin 611 vastausta.

Linkki vuoden 2020 suomenkieliseen kyselylomakkeeseen

Linkki vuoden 2020 ruotsinkieliseen kyselylomakkeeseen / enkät på svenska

Vuoden 2018 asukasbarometri

Kysely lähetettiin satunnaisotannalla 2000 täysi-ikäiselle vantaalaiselle. Vastauksia kerättiin 10.12.2018 – 18.1.2019 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Vuoden 2018 asukasbarometriin saatiin 777 vastausta.

Linkki vuoden 2018 suomenkieliseen kyselylomakkeeseen

Linkki vuoden 2018 ruotsinkieliseen kyselylomakkeeseen / enkät på svenska

Data och resurser

Mer information

Administratör Vantaan kaupunki / Kiinteistöt ja tilat
Administratörens webbplats https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/asuminen_ja_tontit/asuminen
Publicerad 06.04.2021
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/156628_Vantaan_asukasbarometri_2020_raportti.pdf
  2. https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/147302_VantaanAsukasbarometri2018-16092019.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Vanda stads invånarbarometer . The maintainer of the dataset is Vantaan kaupunki / Kiinteistöt ja tilat. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 29.01.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus