Uudenmaan kuntien asuntokuntien tulot, kulutusyksikkökohtaiset ginikertoimet 2005-

Uudenmaan kuntien asuntokuntien tulot, kulutusyksikkökohtaiset ginikertoimet vuodesta 2005 alkaen.

Gini-kerroin Gini-kerroin on yleisin tuloeroja kuvaava tunnusluku. Mitä suuremman arvon gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Gini-kertoimen suurin mahdollinen arvo on yksi. Tällöin suurituloisin tulonsaaja saa kaikki tulot. Pienin mahdollinen gini-kertoimen arvo on 0, jolloin kaikkien tulonsaajien tulot ovat yhtä suuret. Gini-kerroin kuvaa suhteellisia tuloeroja. Gini-kerroin ei muutu, jos kaikkien tulonsaajien tulot muuttuvat prosenteissa saman verran.

Perusjoukko Alueet, joilla on vähintään 100 asuntokuntaa. Asuntokunta-aineiston tulonsaajatieto on maassa vakituisesti asuvien tilastovuoden lopun tieto. Tulonsaajilla ei ole ikärajoja. Kaikki tulonsaajat otetaan mukaan perusjoukkoon (ei jätetä pois esim. poikkeuksellisen suurituloisia).

Asuntokunta-aineistossa ei ole laitoshoidossa, asunnottomina tai tietymättömissä olevia henkilöitä eikä niitä, joiden kotikunta on pysyvästi ulkomaat. Muita ulkomailla asuvia ei pystytä luotettavasti erittelemään. Tilastovuoden aikana kuolleiden henkilöiden tiedot eivät ole mukana. Tästä seuraa, että kuolleiden henkilöiden (mm. valtionveronalaisten) tulojen tilastovuoden kertymä ei näy ko. asuntokunnan tiedoissa.

Valtionvaraiset tulot yhteensä asuntokunnalla Euromääräiset valtionveronalaiset tulot yhteensä asuntokunnalla.

Asuntokunnan kulutusyksiköt Eurostatin suosittama OECD:n ns. muunnettu kulutusyksikköasteikko, jossa asuntokunnan ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut yli 13-vuotiaat saavat painon 0,5 (eli muut 14+ vuotiaat), lapset saavat painon 0,3 (0-13-vuotiaat).

Asuntokunnan käyttötulo Käytettävissä oleva rahatulo, tiedot euroa, viety vuosille 2005-. Käytettävissä olevat rahatulot saadaan, kun bruttotuloista vähennetään maksetut tulonsiirrot (välittömät verot, sosiaaliturvamaksut ja pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut). Tulot ovat kyseisen vuoden aikana kertyneet käytettävissä olevat tulot yhteensä.

Ekvivalentti tulo Asuntokunnan tulot jaettuna asuntokunnan kulutusyksiköiden määrällä.

Nollatuloiset asuntokunnat Lähtöaineisto sisältää myös sellaisia asuntokuntia, joiden valtionveronalaisten tulojen määrä on 0 euroa.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Administratörens webbplats http://www.aluesarjat.fi
Källa Tilastokeskus
Publicerad 25.02.2016
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2005
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Uudenmaan kuntien asuntokuntien tulot, kulutusyksikkökohtaiset ginikertoimet 2005- . The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto and the original author is Tilastokeskus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 28.11.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus