Industri- och serviceavfall (Helsingfors huvudstadsområde + Kyrkslätt)

Statistiken bygger på uppgifter om avfallsmängd som samlats in från företag och enheter. Avfallsmängder rapporteras per avfallsfraktion som branschgenomsnitt, kg/personår. Statistiken finns från 2015-2021.

Att notera i statistiken:

  • Uppgifterna baseras på de avfallsmängder som uppskattas av företagen och enheterna själva (de flesta uppskattningar baseras inte på vägningar).
  • Branschsektorer där antalet företag eller enheter som har svarat är mindre än 4 har tagits bort från statistiken.

I den procentuella andelen ingår allt avfall som placerats i material och energianvändning. Farligt avfall beaktas inte vid beräkningen av användningsprocent och återvinningsprocent. Återvinningsprocenten kommer att omfatta allt avfall som placerats i materialredskap.

Vid användning av uppgifterna ska hänvisas till HRM:s statistiken av avfallsmängder.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 13.08.2020
Uppdaterad 21.11.2022
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatemaarat-ja-kierratysaste/
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2015
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Industri- och serviceavfall (Helsingfors huvudstadsområde + Kyrkslätt). The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 28.11.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus