Applikationer - Kvinnor - Befolkning och utländska människor i Helsingfors i 2004- efter medborgarskap, ålder och distrikt