Applikationer - Befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder, kön och distrikt och andelen kvinnor