Applikationer - Befolkning i Helsingfors i 2004- efter religionssamfund, kön och ålder