Pääkaupunkiseudun kuntien taloudellisia tunnuslukuja

Pääkaupunkiseudun kuntien taloudellisia tunnuslukuja vuosilta 1998-2009, Suomen kuntaliitto.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Källa Kuntaliitto, Verohallitus, Tilastokeskus
Publicerad 22.09.2009
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tilastot/kuntatalous/kuntien-tilinpaatokset/taloudellisia-tunnuslukuja/Sivut/default.aspx
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Pääkaupunkiseudun kuntien taloudellisia tunnuslukuja. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto and the original author is Kuntaliitto, Verohallitus, Tilastokeskus . The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 24.05.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus