Huvudstadsregionens tomtreserv per postnummerområde (SeutuRAMAVA) - Huvudstadsregionens tomtreserv per postnummerområde (SeutuRAMAVA) 2020 höst

11.12.2020

Från sammanfattningen av detta dataset

Materialet innehåller uppgifter om detaljplanens reservläge, det vill säga tomtreserven, i huvudstadsregionen summerade i postnummerområden. Uppgifterna har beräknats från giltiga...

Källa: Pääkaupunkiseudun tonttivaranto postinumeroalueittain (SeutuRAMAVA)

Mer information

Fält Värde
Format XLSX
Filstorlek 0.03 MB
Publicerad 11.12.2020
Tidsserien börjar 2020
Tidsseriens korrekthet