Materialet huvudstadsregionens postnummerområden har producerats på HRM tillsammans med Helsingfors, Esbo och Vanda städer. Data innehåller noggranna områdesgränser och information om postnummer och postanstalter.

Områdesgränserna för postnummer har till stor del producerats på basen av kommunernas egna gränser, och är därmed förenliga med kommunernas egna postnummerområdesgränser. Det harmoniserade materialets noggrannhet varierar något från kommun till kommun på grund av källmaterial och underhållspraxis. Postnummerområden är inte bundna till administrativa indelningar, så de är i vissa fall belägna i flera kommuner. Materialet innehåller information om postnummer och postanstalter. Dessutom har regionernas referensnamn från Statistikcentralens öppna postnummerområdesuppgifter lagts till i materialet.

För 2019 finns även ett material som begränsats vid kustremsan. Detta är mera lämpligt i visualiseringar där man inte vill inkludera havsområden. Beskärningen har genomförts med havsmaterialet i Seutukartta.

Materialen har slutförts i början av varje år.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Källa Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit sekä HSY
Publicerad 20.04.2015
Uppdaterad 17.06.2021
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2017
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Huvudstadsregionens postnummerområden. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY and the original author is Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit sekä HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 24.05.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus