Servicekarta över Helsingforsområdet - REST gränssnitt


REST-rajapinta

Mer information

Fält Värde
Format JSON
Koordinatsystem ETRS-GK25