Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Servicekarta över Helsingforsområdet - REST gränssnitt


REST-rajapinta

Mer information

Fält Värde
Format JSON
Koordinatsystem ETRS-GK25