Helsingin seudun maanpeiteaineisto - WFS gränssnitt


Från sammanfattningen av detta dataset

Helsingin seudun maanpeiteaineisto (aikaisemmin: Seudullinen maanpeiteaineisto) on pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen sekä Keravan maa-alueet kattava maanpeitteen luokitteluaineisto, joka...

Källa: Helsingin seudun maanpeiteaineisto

Mer information

Fält Värde
Format WFS
Koordinatsystem ETRS-GK25