Helsingin seudun maanpeiteaineisto - WMS gränssnitt


Från sammanfattningen av detta dataset

Helsingin seudun maanpeiteaineisto (aikaisemmin: Seudullinen maanpeiteaineisto) on pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen sekä Keravan maa-alueet kattava maanpeitteen luokitteluaineisto, joka...

Källa: Helsingin seudun maanpeiteaineisto

Mer information

Fält Värde
Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK25