Huvudstadsregionens växthusgasutsläpp

Materialet innehåller uppgifter om huvudstadsregionens och separat huvudstadsregionens städers användningsbaserade växthusgasutsläpp per sektor (fjärrvärme, oljeuppvärmning, elvärme, konsumentelektricitet, trafik, industri och arbetsmaskiner, avfallshantering, jordbruk) samt uppdelade enligt utsläpp från bostäder, tjänster, industri och jordbruk åren 1990 och 2000–2019.

Förutom de totala utsläppen presenteras resultaten per capita.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 23.04.2015
Uppdaterad 26.05.2021
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/kasvihuonekaasupaastot/
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2000
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Huvudstadsregionens växthusgasutsläpp. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 20.10.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus