Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt

Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudun ja erikseen pääkaupunkiseudun kaupunkien käyttöperusteisista kasvihuonekaasupäästöistä sektoreittain (kaukolämpö, öljylämmitys, sähkölämmitys, kulutussähkö, liikenne, teollisuus ja työkoneet, jätteiden käsittely, maatalous) sekä jaoteltuna asumisesta, palveluista, teollisuudesta ja maataloudesta aiheutuviin päästöihin vuosina 1990 ja 2000-2019.

Kokonaispäästöjen lisäksi tulokset on esitetty asukasta kohti laskettuna.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 23.04.2015
Uppdaterad 15.05.2020
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/kasvihuonekaasupaastot/
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2000
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 14.04.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus