Klimatindikatorer i huvudstadsregionen

I klimatindikatorerna har vi sammanställt cirka 40 nyckeltal, som ger en omfattande överblick över utvecklingen av huvudstadsregionens verksamhetsmiljö samt klimatutsläppen och energiförbrukningen inom olika sektorer. Klimatindikatorerna sammanställdes för första gången år 2011 och uppdateras vartannat år. Uppgifterna finns tillgängliga som tidsserier främst från och med 1990.

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 24.06.2021
Uppdaterad 11.08.2022
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmastoindikaattorit/
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 1990
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Klimatindikatorer i huvudstadsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 2023-12-03 21:12:21.872750 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus