I klimatindikatorerna har vi sammanställt cirka 40 nyckeltal, som ger en omfattande överblick över utvecklingen av huvudstadsregionens verksamhetsmiljö samt klimatutsläppen och energiförbrukningen inom olika sektorer. Klimatindikatorerna sammanställdes för första gången år 2011 och uppdateras vartannat år. Uppgifterna finns tillgängliga som tidsserier främst från och med 1990.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 24.06.2021
Uppdaterad 24.06.2021
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmastoindikaattorit/
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 1990
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Klimatindikatorer i huvudstadsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 28.06.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus