Kartläggning av kolsänkor i huvudstadsregionen

Kartläggning av kolsänkor i huvudstadsregionen. Uppgifterna innehåller en rapport (på finska) och ett GIS-dataset. GIS-datasetet visar koldioxidlagringen i både mark och vegetation för varje vegeterat område.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 19.02.2021
Uppdaterad 19.02.2021
Länkar med ytterligare information
  1. https://julkaisu.hsy.fi/selvitys-paakaupunkiseudun-hiilinieluista-ja--varastoista.html
  2. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Kartläggning av kolsänkor i huvudstadsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 21.09.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus