Avfall som genererats i huvudstadsregionen enligt bransch

Materialet innehåller information om avfall som genererats i huvudstadsregionen enligt bransch (industri, mark- och vattenbyggnad, el-, gas- och värmeförsörjning, husbyggnad, privata tjänster, offentliga tjänster) under åren 2008-2010 och 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 och 2022.

Uppgifterna uppdateras vartannat år.

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 07.03.2018
Uppdaterad 19.10.2023
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/jatemaarat
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2008
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Avfall som genererats i huvudstadsregionen enligt bransch. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 22.04.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus