Avfall som genererats i huvudstadsregionen enligt bransch

Materialet innehåller information om avfall som genererats i huvudstadsregionen enligt bransch (industri, mark- och vattenbyggnad, el-, gas- och värmeförsörjning, husbyggnad, privata tjänster, offentliga tjänster) under åren 2008-2010 och 2012, 2014, 2016 och 2018.

Uppgifterna uppdateras vartannat år. Uppgifterna för 2020 publiceras i början av 2022.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 07.03.2018
Uppdaterad 05.08.2020
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatemaarat-ja-kierratysaste/
  2. http://www.pksjatevirrat.fi/
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2008
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Avfall som genererats i huvudstadsregionen enligt bransch. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 23.10.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus