Den totala mängden hushållsavfall som genererats i huvudstadsregionen enligt avfallsslag och hushållsavfallets återvinningsgrad

Materialet innehåller uppgifter om den totala mängden hushållsavfall som genererats i huvudstadsregionen under åren 2004–2010 med den gamla beräkningsmetoden, och den totala mängden hushållsavfall och återvinningsgraden från åren 2012–2022. Mängden hushållsavfall har rapporterats i ton och kg/invånare.

Med hushållsavfall avses konsumentavfall från hushåll. Hushållsavfall omfattar inte avfall som genererats utanför hemmet eller dess område, även om de är avfall som genererats av hushåll (såsom spilloljor som blivit kvar vid servicestationen vid oljebyten). Som hushållsavfall avses inte heller avfall som härrör från hushåll, men som inte är kommunalt avfall (såsom skrotbilar och bygg- och rivningsavfall).

I hushållsavfallets totala mängd ingår

 • Blandavfall (insamlat från bostadsfastigheter och förts till Sortti-stationer)
 • Papper (statistik över producentansvar)
 • Bioavfall (mängd som samlats in från bostadsfastigheter, hemkomposterats)
 • Kartong och papp (samlats in från bostadsfastigheter och regionala uppsamlingsplatser)
 • Glas (samlats in från bostadsfastigheter och regionala uppsamlingsplatser, samt förpackningar med pant)
 • Metall (samlats in från bostadsfastigheter och regionala uppsamlingsplatser, förts till Sortti-stationer, samt förpackningar med pant)
 • Farligt avfall (mottagningsställen för farligt avfall)
 • Trä (förts till Sortti-stationer)
 • Trädgårdsavfall (förts till Sortti-stationer)
 • Elapparater (statistik för producentansvar)
 • Textilavfall (förts till Sortti-stationer)
 • Annat avfall

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 07.03.2018
Uppdaterad 19.10.2023
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatemaarat-ja-kierratysaste/
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2004
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Den totala mängden hushållsavfall som genererats i huvudstadsregionen enligt avfallsslag och hushållsavfallets återvinningsgrad. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 22.04.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus