Norstat: statistiker över stora Nordiska städer

Pohjoismaisena yhteistyönä toteutetussa Nordstat-tietokannassa on perustilastoja aikasarjoina Pohjoismaiden suurimmista kaupungeista ja kaupunkiseuduista. Myös koko maan tilastot ovat mukana.

Tietokanta sisältää tietoja väestörakenteesta ja väestönmuutoksista, työpaikoista ja työvoimasta, asumisesta ja rakentamisesta, koulutuksesta, lentoliikenteestä sekä paikallisvaaleista. Tilastoja päivitetään vuosittain ja useimmat aikasarjat alkavat 1990-luvun alkupuolelta.

Tietokannan rakentaminen aloitettiin vuonna 1990 kuudentoista Pohjoismaiden suurimman kaupungin yhteistyönä. Tavoitteena oli luoda kokonaisuus, jossa kaupungeista ja niiden seuduista koottaisiin keskeisiä keskenään vertailukelpoisia tietoja. Tietoja koottiin alkuvaiheessa ensisijaisesti kaupunkien omista tietovarannoista. Myöhemmin tietoja on voitu saada kansallisten tilastokeskusten tietokannoista. Nordstat-tietokantaan pyrittiin valitsemaan kansainvälisiä määritelmiä vastaavat tiedot kustakin aihepiiristä.

Mukana olevat kaupungit ovat poimineet oman kaupunkinsa ja sen toiminnallisen seudun aineistot omista tietovarannoistaan. Pääkaupungit ovat sen lisäksi koordinoineet ja tarkastaneet oman maansa kaupunkien tiedot sekä hankkineet oman maan datat. Monessa tapauksessa tilastot ovat kansallisen virallisen tilaston muokkauksia, kuten esimerkiksi erikoisotteita seututilastollisista tietokannoista tai otteita virallisten tilastojen julkaisuista.

Tietokannan aineistoihin perustuen tehdään joka toinen vuosi englanninkielinen Nordic Major City Statistics -julkaisu.

Nordstat-tilastojen aihealueet:

  • alue
  • asuminen ja rakentaminen
  • koulutus
  • lentoliikenne
  • paikallisvaalit
  • työpaikat ja työvoima
  • väestö
  • väestönmuutokset

Tiedot on saatavissa Px-Web-tietokannan sekä -rajapinnan kautta. Saatavilla olevia tiedostomuotoja ovat mm. xlsx, csv, json ja json-stat.

PX-Web API:n käytöstä on laadittu ohjeita, joihin kannattaa tutustua ennen rajapinnan käyttöä:

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Administratörens webbplats https://stat.hel.fi/helsingin-tilastotietokannat/nordstat.html
Källa Taulukkokohtaiset lähteet
Publicerad 15.02.2022
Länkar med ytterligare information
  1. https://stat.hel.fi/Resources/Images/PxWebAPI_Help_Helsinki_en.pdf
  2. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/statistik/jamforelser-med-andra-nordiska-stader/
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Norstat: statistiker över stora Nordiska städer. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto and the original author is Taulukkokohtaiset lähteet. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 25.06.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus