Helsingfors välfärdstatistik för barn och unga

Hyvinvointitilastot-tietokanta sisältää tietoja helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Tilastot sisältävät tietoa esimerkiksi lasten ja nuorten perhetyypeistä, asumisesta ja toimeentulosta; koulutukseen osallistumisesta ja kokemuksia koulunkäynnistä; terveydentilasta, liikkumisesta ja päihteiden käytöstä; ihmissuhteista, yhteenkuuluvuuden tunteesta ja harrastamisesta; sekä tietoa mm. väkivaltakokemuksista ja seksuaalisen häirinnän kokemuksista.

Hyvinvointitilastojen aihealueet:

  • väestö ja elinolot
  • koulutus ja kouluolot
  • työ ja työllisyys
  • terveys ja elintavat
  • sosiaaliset suhteet ja vapaa-aika
  • turvallisuus
  • aluetiedot

Aluetiedot-osio sisältää tietoa eri ilmiöiden alueellisesta vaihtelusta Helsingin sisällä suur- ja peruspiireittäin.

Tietokannan indikaattorit on valittu yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Indikaattorit ovat osa Helsingin kaupungin tietojohtamista.

Tilastojen tarkin aluetaso on peruspiiri.

Tiedot on saatavissa Px-Web-tietokannan sekä -rajapinnan kautta. Saatavilla olevia tiedostomuotoja ovat mm. xlsx, csv, json ja json-stat.

PX-Web API:n käytöstä on laadittu ohjeita, joihin kannattaa tutustua ennen rajapinnan käyttöä:

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Administratörens webbplats https://stat.hel.fi/helsingin-tilastotietokannat/hyvinvointitilastot.html
Källa Taulukkokohtaiset lähteet
Publicerad 10.02.2022
Länkar med ytterligare information
  1. https://stat.hel.fi/Resources/Images/PxWebAPI_Help_Helsinki_en.pdf
Kategorier
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors välfärdstatistik för barn och unga. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto and the original author is Taulukkokohtaiset lähteet. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 2023-12-02 05:33:11.482556 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus