Gång- och cykeltidszoner för stationerna i huvudstadsregionen

Huvudstadsregionens tåg- och metrostationers tillgänglighet i tid genom att gå och cykla längs lätta trafikleder. Tillgänglighetszonerna har beräknats för tidsperioder på 5, 10 och 15 min.

Beräkningen har inletts vid ingången till stationerna/perrongerna. Gånghastigheten har fastställts som 5,2 km/h och cykelhastigheten som 14 km/h. Materialet har producerats på engångsbasis.

Materialen kan ses och laddas ner i HRM:s öppna karttjänst.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 06.06.2016
Uppdaterad 06.06.2016
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Gång- och cykeltidszoner för stationerna i huvudstadsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 19.05.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus