Gång- och cykeltidszoner för stationerna i huvudstadsregionen

Huvudstadsregionens tåg- och metrostationers tillgänglighet i tid genom att gå och cykla längs lätta trafikleder. Tillgänglighetszonerna har beräknats för tidsperioder på 5, 10 och 15 min.

Beräkningen har inletts vid ingången till stationerna/perrongerna. Gånghastigheten har fastställts som 5,2 km/h och cykelhastigheten som 14 km/h.

Materialen kan ses och laddas ner i HRM:s öppna karttjänst.

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 06.06.2016
Uppdaterad 22.12.2022
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Gång- och cykeltidszoner för stationerna i huvudstadsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 02.03.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus