Modellresultat för klimatet i staden av termisk komfort och svåra trafikförhållanden i huvudstadsregionen - Vintertrafik (NetCDF)

14.1.2022

Från sammanfattningen av detta dataset

I URCLIM-projektet studerades bebyggelsens inverkan på klimatförhållanden under perioden 1980-2009 samt under perioderna 2020-2049 och 240-2069. Här presenteras modellberäkningar för...

Källa: Kaupunkisäämallin tuloksia lämpömukavuudesta ja liukkaista keleistä pääkaupunkiseudulla

Mer information

Fält Värde
Format NETCDF
Filstorlek 0.05 MB
Publicerad 14.01.2022
Koordinatsystem WGS84